Bouworde Vlaanderen VZW

  • slide
  • slide

Structuur

Bouworde is een VZW (vereniging zonder winstoogmerk) en heeft de volgende structuur:

Algemene vergadering

De ALGEMENE VERGADERING is het hoogste beslissingsorgaan. Zij stippelt de visie van de organisatie op lange termijn uit en is verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsnota's en begrotingen. Daarnaast keurt ze de jaarrekeningen en voortgangsrapporten goed.
De huidige leden van de Algemene Vergadering zijn: Stef Aerts, Caroline Celis, Pierre Clinquart, Filip De smet, Rob De Spiegelaere, Joos Dewulf, Thomas Engelbeen, Mattias Leveugle, Anke Mertens, Eline Persyn, Tom Redant, Liesbeth Smekens, Isabelle Soen, Jan Tusschans, Xanne Vankeirsbilck, Aurelie Van Obbergen, Caroline Willemen.

Raad van bestuur

De Algemene Vergadering stelt de RAAD VAN BESTUUR samen. Deze raad vertaalt de visie naar de dagelijkse werking. Ze komen maandelijks samen om investeringsbeslissingen, personeelszaken, budgetbeheer en andere concrete zaken op te volgen.
In de huidige Raad van Bestuur zetelen Stef Aerts (bestuurder), Caroline Celis (penningmeester), Caroline Willemen (secretaris), Filip De Smet (bestuurder) en Liesbeth Smekens (voorzitter).

Coördinatie

Wannes Victoor en Ria Aeles coördineren de organisatie. Zij sturen en coördineren de dagelijkse werking van de organisatie. Zij volgen de vergaderingen van de Raad van Bestuur op en wonen de Algemene Vergadering bij.

Beroepskrachten & vrijwilligers

De dagelijkse werking krijgt vorm dankzij BEROEPSKRACHTEN, die voornamelijk te vinden zijn op het secretariaat te Leuven.

Tot slot zou Bouworde haar eigenste zelf niet zijn zonder de vele vaste VRIJWILLIGERS. Bouworde leeft voor en door de vele jonge mensen die zich inzetten voor de organisatie en haar projecten.
We maken een onderscheid tussen de kernploeg & co, lange termijnvrijwilligers, allerhande werkgroepen en gewone vrijwilligers.

IBO - Internationale Bouworde

De Internationale Bouworde is een internationale vzw naar Belgisch recht. Het is een samenwerkingsverband tussen de verschillende Bouworde-organisaties over heel Europa.

Bouworde Vlaanderen is stichtend lid van en drijvende kracht achter Internationale Bouworde (IBO). Tweemaal per jaar komen alle partners samen op de Consultatieve Raad. Daar worden de verschillende projecten in alle landen op een rijtje gezet en worden de kampen verdeeld. Hier wordt dus beslist op welke kampen hoeveel Vlaamse jongeren mee kunnen, welke groepen internationaal worden opgebouwd enz. Behalve voor de voorbereiding van het bouwkampseizoen komt de raad ook samen om het bouwkampseizoen te evalueren en contacten met nieuwe partners voor te stellen .

Overige Leden Internationale Bouworde

Osterreichischer Bauorden
Ass. Italiana Soci Costruttori
Schweizer Bauorden
Deutsche Bauorden
IBO Nederland
IBO Deleg. Czech Republic
FAR Bulgarije
IBO Hongarije - Epitobaratok
Stowarzynszenie JOB/IBO-Polska

     

     Lees meer over de geschiedenis van Internationale Bouworde.

 

Schrijf je in!

Kalender

21/10 : Bezoek ons tijdens Go Strange!
Gebeten door vrijwilligerswerk & benieuwd naar wat Bouwo ... meer info
18/11 : Evaluatie groepsbegeleiders
Evaluatie voor jongeren die in 2017 een vrijwilligersreis vo ... meer info
25/11 : Lancering Aanbod Vrijwilligersreizen 2018
25/11/2017 LANCERING VRIJWILLIGERSREIZEN 2018 Kriebelt het ... meer info
Bekijk kalender

Nieuwsbrief

* verplichte velden
/ /

Doe meer

Er zijn verschillende mogelijkheden om méér te doen voor Bouworde vzw. Onder het motto 'vele handen maken licht werk' dragen wij alle initiatieven een bijzonder warm hart toe ... meer info