Project

Vrijwilligerswerk in Peru

In Cai Cay, een klein dorpje op een boogscheut van Cuzco, leeft men vooral van de landbouw. Het is een arme regio en het contrast met de toeristische stad Cuzco is erg groot. Bouworde ondersteunt er sinds kort het project Fe Yunca Puncu. Dit gemeenschapscentrum werd 12 jaar geleden opgezet om kinderen uit Cai Cay en omgeving een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden na schooltijd.

Help er deze zomer bij het opzetten van creatieve en sportieve activiteiten voor de kinderen en bezorg hen een toffe tijd. Daarnaast is er op het domein ook heel wat technisch werk. Zo moet er dringend geschilderd worden en zijn de toiletten aan een opfrisbeurt toe!

Gedurende twee weken ga je hier aan de slag. De laatste zes dagen krijg je de kans om Cuzco, maar natuurlijk ook Machu Picchu te ontdekken!

Taakomschrijving

Onder leiding van een lokale maestro, vakman, voer je schilderwerkzaamheden uit en help je bij  het opknappen van toiletten op de site zelf en mogelijk ook voor een kleuterschooltje in de omgeving. Daarnaast zijn er mogelijkheden om leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen van het dorp.

Je werkt twee weken na elkaar, de laatste zes dagen heb je vrij en kan je vrije tijd beginnen.

Praktisch

Verblijf

Je logeert bij een gastgezin en je deelt per twee een kamer, badkamer is gemeenschappelijk. De maaltijden worden bereid door het gastgezin zelf. Het huis ligt op wandelafstand van jullie werkplaats.

Reisgegevens

Vlucht naar Peru. Jullie worden opgehaald aan de luchthaven van Cuzco door het project. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Transport (H&T), logies en maaltijden tijdens de werkweek, reis- en annulatieverzekering, verzekering BA en lichamelijke ongevallen, administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen
Onkosten vrije tijd (vervoer + logement en eten), persoonlijke medicatie en inentingen, internationaal paspoort, onvoorziene taksen en heffingen.
  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Ontspanning

Vrije tijd zit niet in de prijs maar kan op voorhand geregeld worden door onze contactpersoon, hij maakt een aantal voorstellen op. Een bezoek aan Macchu Picchu, de heilige stad van de inca's en het Titicaca mag eigenlijk niet ontbreken.

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken. Als er daarna nog over is, gaat dit naar het onderhoud van de school en het proberen kosteloos houden van het onderwijs.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1500€ voor ogen. In die 1500€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 975€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.