Project

Vrijwilligerswerk in Ecuador

Dit seizoen strooit het Coronavirus jammer genoeg roet in het eten. Je kan momenteel enkel nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land. Minder ver… maar daarom niet minder divers! Check alle resterende plekjes op onze website.

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod voor 2021 gepland. Hou dus zeker onze websitenieuwsbrieffacebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Meer over de annulatie van onze bouwkampen buiten België

Sinds 2005 ondersteunt Bouworde vzw het project Parque Bambú in El Limonal, een dorp op de westelijke uitlopers van de Andes. Vlaming Piet Sabbe is de bezieler van het project. Hij startte in 1995, samen met zijn vrouw, met de aanplanting van bomen op 15 hectare verwaarloosd land aan de rand van het dorp. De drijvende kracht achter het project is een sterk geloof in de filosofie en praktijk van permacultuur en ecologisch herstel.

Als vrijwilliger kom je enerzijds alles te weten over de manier waarop Parque Bambú aan natuurbehoud en -herstel doet. Anderzijds help je bij de voorbereiding en aanplanting van nieuwe bomen en het kweken van bamboe, help je bij de aanleg van een pijpleiding voor waterbevoorrading, plant je heggen aan om bodemerosie te controleren of leg je verhoogde groentebedjes aan. 

Een ecologisch topproject op de evenaar en een aanrader voor wie meer te weten wil komen over vernieuwende, ecologische boslandbouwtechnieken!

Meer info over het project

Bospas Fruit Forest Farm is een familieboerderij met een sterk geloof in de filosofie en praktijk van permacultuur. De eigenaar, Piet Sabbe, is een Vlaming die in 1990 naar Ecuador kwam om er als technische assistent mee te werken aan een Indianenproject in Otavalo. Intussen heeft hij 15 hectare verwaarloosd land veranderd in een prachtig groen eiland. Zijn echtgenote, Olda Gabriela Peralta, is een Afro-Ecuadoriaanse van de havenstad Esmeraldas. Ze is een uitstekende kok, die goed overweg kan met de plaatselijke exotische ingrediënten, waarvan vele op de boerderij groeien: bananen, pinda, kokosnoot en maïs. Ze is zeer geïnteresseerd in het uitwisselen van nieuwe recepten en in het aanleren van Salsa en Merengue.  

Zowel Piet als Olda zijn pioniers in natuurconservatie en ecotoerisme in het bekken van de Guallupe Rivier. Ze zijn ook leden van een boerenorganisatie en betrekken er de plaatselijke bevolking bij. De naam Bospas staat voor Bosque de Paz (Vredesbos) en is voortgesproten uit de overtuiging dat planten en bomen essentieel zijn voor het leven, de voedselzekerheid en de sociale vrede. Als de mensheid zich in de komende decennia niet ernstig gaat toeleggen op het beschermen van bestaande natuurlijke ecosystemen en het herbebossen van grote schrale oppervlaktes op aarde (vooral in de tropische gebieden), zal de verwoestijning zich uitbreiden en zal de oppervlakte landbouwgrond inkrimpen, waardoor er gewelddadige conflicten zullen ontstaan over het bezit van vruchtbare gronden en waterbronnen. Bospas Farm / Bosque de Paz draagt zijn boompje bij om de aarde te groenen.

Praktisch

Verblijf

De vrijwilligers verblijven op het project.

Reisgegevens

Vlucht op Quito, eerste nacht slaap je in Quito, volgende dag met openbaar vervoer naar het project. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd. Bij het verlaten van Ecuador moet je een exittaks betalen.

Prijs

  • Inbegrepen

Transport (H&T), logies en maaltijden tijdens de werkweek, reis- en annulatieverzekering, verzekering BA en lichamelijke ongevallen, administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen

Onvoorziene taksen en heffingen, exit-taks, reisdocumenten, medicatie en inentingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen, terugkeer naar Quito met openbaar vervoer.

  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1000€ voor ogen. In die 1000€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 550€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.