Project

Vrijwilligerswerk in Argentinië

In de buitenwijk van Buenos Aires bevindt zich het project ‘La Casita’, een centrum voor kansarme kinderen en jongeren uit de naburige sloppenwijk. Hier worden allerlei naschoolse activiteiten georganiseerd, huiswerkbegeleiding voorzien,  maaltijden aangeboden, kunnen ze gebruik maken van computers … La Casita vraagt hulp van vrijwilligers bij het organiseren van naschoolse educatieve activiteiten, huiswerkbegeleiding en uitstapjes voor de kansarme kinderen en jongeren uit de buurt. Ook voor de opvang, animatie en verzorging van de kleuters kunnen ze extra hulp goed gebruiken.

Zet je in en leef je volledig uit met de kinderen en jongeren van ‘La Casista’. Verblijf in een gastfamilie en leer het veelzijdige Argentinië op een unieke manier kennen!

Taakomschrijving

Op het project kunnen de vrijwilligers heel wat sociale taken uitvoeren. Zo staat het organiseren en begeleiden van naschoolse activiteiten voor kleuters, lagere school kinderen en jongeren op het programma (voornamelijk huiswerkbegeleiding en educatieve spelletjes, maar ook sport, spel, knutselen, uitstapjes doen …). Daarnaast is het eventueel mogelijk om tussendoor kleine technische klusjes te doen.

Op het project spreekt men enkel Spaans. Om als vrijwilliger aan de slag te gaan op dit project en nuttig werk te verrichten, is een basiskennis Spaans dus zeker vereist.

Praktisch

Verblijf

Je verblijft bij de oprichters van het centrum, dus bij de mensen zelf, wat direct zorgt voor heel wat contact met de plaatselijke bevolking.

Reisgegevens

Vlucht naar Buenos Aires. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Transport (H&T), logies en maaltijden tijdens de werkweek, reis- en annulatieverzekering, verzekering BA en lichamelijke ongevallen, administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen
Onkosten vrije tijd (vervoer + logement en eten), persoonlijke medicatie en inentingen, internationaal paspoort, onvoorziene taksen en heffingen.
  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld om activiteiten mee te doen, materiaal aan te kopen (zowel spelmateriaal, als verzorgende materiaal). Daarnaast kan het project dit ook gebruiken om verbeterwerken aan het centrum uit te voeren.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1200€ voor ogen. In die 1200€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 750€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.