Project

Vrijwilligerswerk in Moldavië

Zet je in voor de ouderen van Straseni

Dit seizoen strooit het Coronavirus jammer genoeg roet in het eten. Je kan momenteel enkel nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land. Minder ver… maar daarom niet minder divers! Check alle resterende plekjes op onze website.

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod voor 2021 gepland. Hou dus zeker onze websitenieuwsbrieffacebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Meer over de annulatie van onze bouwkampen buiten België

Moldavië is het armste land van Europa. Ouderen leven hier vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Stichting Neohumanist Moldova helpt de oudere inwoners van Straseni, in het centrum van het land, met basisvoorzieningen als voedsel en warmte.

Je gaat aan de slag in een dagcentrum waar bejaarden o.a. een warme lunch en medische zorg krijgen en waar ze kunnen deelnemen aan sociale activiteiten.
Daarnaast verlicht je ook de taak van het personeel in het verpleegtehuis waar 20 ouderen permanent verblijven in een liefdevolle omgeving.
Help hier in de keuken, onderhoud de tuin, maak de lokalen schoon, voer kleine reparaties uit, … en begeleid de activiteiten.

Tot slot doe je sporadisch kleine klusjes bij kwetsbare ouderen die nog alleen wonen.

Intussen leer je het land beter kennen en ontdek je o.a. hoofdstad Chisinau.

Verblijf:

De vrijwilligers worden ondergebracht in blokhutten of in een eigen 'appartement' op het terrein van het dagcentrum/verpleeghuis. 

Praktisch

Vrijwilligerswerk:

Jullie kunnen ondersteunen bij praktische en sociale activiteiten in het dag- en verpleegcentrum en soms ook helpen met  klusjes in woningen van een aantal alleenstaande bejaarden.

Op het centrum zelf: schoonmaken, helpen met de was, activiteiten mede-begeleiden, tuinwerk, meehelpen en schoonmaken in de keuken, meehelpen in het verpleegtehuis, kleine reparaties, schilderwerk.

Bij de ouderen thuis: schoonmaken, kleine reparaties uitvieren, water putten, etc.


Je bespreekt  vooraf en gedurende het project met de verantwoordelijke personen welke werkzaamheden op dat moment nuttig en nodig zijn. Voor buitenlandse vrijwilligers is het (zeer) beperkt mogelijk om mee te gaan met het thuiszorgteam. De meeste werkzaamheden zullen plaatsvinden op het dagcentrum en in het verzorgingstehuis.

Naast het werk dat verzet wordt, is je morele bijdrage van groot belang. Zowel door de ouderen als door de staf wordt het enorm gewaardeerd als iemand vanuit een ander land de moeite neemt om daadwerkelijk een bijdrage te leveren.

Reisgegevens:

Een vlucht naar Chisinau, jullie worden in de luchthaven opgehaald. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen
Transport (H&T), logies en maaltijden tijdens de werkweek (middagmaal niet inbegrepen), reis- en annulatieverzekering, verzekering BA en lichamelijke ongevallen, administratie en voorbereiding.
  • Niet inbegrepen
Onkosten vrije tijd (vervoer + logement en eten), persoonlijke medicatie en inentingen, internationaal paspoort, visum, onvoorziene taksen en heffingen.
  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken. Bij sociale bouwkampen wordt de opbrengst voornamelijk besteed aan verzorgingsproducten, (fles)voeding, pampers, maar ook educatief- en spelmateriaal.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1200€ voor ogen. In die 1200€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 675€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.
  • Het ingezamelde bedrag is ter plaatse bedoeld babymateriaal (luiers, verzorgingsdoekjes, babyvoeding, ...) aan te kopen voor het ziekenhuis, allerlei educatief en spelmateriaal of ad hoc benodigdheden te financieren voor het romacentrum, en uitstappen mee betaalt voor het centrum met de kinderen met syndroom van down. Met het budget kunnen ook kleine klusjes betaald worden.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.