Project

Vrijwilligerswerk in IJsland:

In samenwerking met Seeds werken we samen om de herbegroeiing van de geërodeerde bodem in het zuidwesten van Ijsland. Met deze beplanting willen ze de erosie stoppen en het eco-systeem terug versterken. Jullie zullen er zowel planten als bomen planten, maar allemaal vegetatie die er altijd heeft gegroeid. Jullie zullen ingezet worden op verschillende plaatsen.

Taakomschrijving:

Herbeplanting vooral door gebruik te maken van organisch materiaal (bomen en planten), verwijderen van oude hekken. Het werk kan zwaar zijn, maar is heel hard nodig.

Praktisch

Verblijf:

Jullie zullen verblijven in een school. Seeds zorgt voor matrassen, je zal wel zelf voor een slaapzak moeten zorgen. Je kan gratis gebruiken maken van het plaatselijk zwembad. Je zal zelf de maaltijden bereiden.

Reisgegevens:

Vliegen op Reykjavik, jullie worden opgehaald aan de luchthaven.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht heen en terug naar Reykjavik, accommodatie en eten tijdens de werkweek, administratie en voorbereiding, verzekering, transport naar project.

  • Niet inbegrepen
Onvoorziene taksen en heffingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen, ontspanning, plaatselijke vervoerskosten, persoonlijke medicatie en inentingen.
  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Vrije tijd:

Vrije tijd is niet inbegrepen in de prijs.  Het project kan wel enkele voorstellen doen voor de vrije tijd. 

Fondsenwerving

Voor dit bouwkamp hoef je geen extra fondsen in te zamelen omdat het project over voldoende materiaal beschikt.