Project

Vrijwilligerswerk in Estland:

Camphill Pahkla Küla is een klein dorpje op het platteland waar een twintigtal mensen met een beperking samenwonen met de medewerkers van het project. Op de Camphill staat het samenleven centraal. De bewoners wonen verspreid over het dorpje in verschillende huizen. Alle bewoners worden betrokken bij de dagelijkse werk (koken, kuisen, werken op het veld, koeien melken …). Daarnaast  wordt er veel tijd voorzien voor creatieve activiteiten zoals muziek spelen, kaarsen maken, weven, schilderen … 

Deze zomer zoekt het project enthousiaste vrijwilligers om het dak van de houtschuur mee te herstellen. Alle huizen worden verwarmd met hout dat hier gestockeerd wordt en de schuur is dringend aan renovatie toe. Naast het herstellen van het dak, zullen vrijwilligers ook ingeschakeld worden voor andere kleine technische klussen op het domein. Naast het technische werk leef je als vrijwilliger mee in deze gemeenschap en kom je zeker ook in contact met de bewoners van dit unieke dorpje. ’s Avonds is er zeker de mogelijkheid om samen enkele activiteiten te organiseren.

Taakomschrijving:

Als vrijwilliger voer je op dit project technisch werk uit. Je helpt mee bij het herstellen van het dak van de houtschuur, hierbij wordt er gebouwd met hout. Daarnaast voer je kleine technische klussen uit in het dorpje en leef je mee in deze gemeenschap.

Praktisch

Verblijf

De vrijwilligers logeren in kamers met bedden op het project. Voor de maaltijden schuiven de vrijwilligers mee aan tafel bij de bewoners. Er wordt voor hen gekookt.

Reisgegevens

Met het vliegtuig naar Talinn vandaar met het openbaar vervoer naar het project. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht H/T en taksen, accommodatie en eten tijdens de werkweek, administratie en voorbereiding, bijkomende verzekering.

  • Niet inbegrepen

Onvoorziene taksen en heffingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen, plaatselijke vervoerskosten (vb van luchthaven naar project), persoonlijke medicatie en inentingen.

  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Fondsenwerving

Voor dit bouwkamp hoef je geen extra fondsen in te zamelen.