Project

Vrijwilligerswerk in Albanië:

Animeren van kinderen met en zonder syndroom van Down

In Tirana steunt Bouworde enkele sociale projecten. Het Jonathan Center, een therapeutisch centrum voor kinderen met Downsyndroom, wilt dat kinderen zichzelf mogen zijn, ongeacht de beperking. Je speelt met de kinderen en gaat mee op uitstap!

Daarnaast werk je in een gemeenschapscentrum in een buitenwijk van de stad. Het centrum voorziet dagelijks huiswerkbegeleiding, activiteiten en een warme maaltijd voor een 70-tal kansarme kinderen tussen 5 en 18 jaar oud. Een aanrader voor wie graag met kinderen werkt!

Is deze vrijwilligersreis iets voor jou? Inschrijven kan vanaf 27/11 via de aanmeldknop bij dit kamp.

Taakomschrijving:

In het roma-gemeenschapscentrum ga je de kinderen een deugddoende vakantie geven. Ten slotte helpen jullie 's avonds met de animatie die het Jonathan Center organiseert en gaan jullie ook geregeld op uitstap met de kinderen.
Het kan ook zijn dat jullie ingeschakeld worden voor enkele klein technische klusjes (zoals schilderen).

Praktisch

Verblijf:

Jullie verblijven in een huis die we huren, in een veilige omgeving. Jullie koken er zelf.

Reisgegevens:

Een vlucht naar Tirana, jullie worden in de luchthaven opgehaald. Meer uitleg volgt op de preparee en een gedetailleerde omschrijving krijg je twee weken voor vertrek samen met de nodige tickets.

Vrije tijd:

Vrije tijd is niet inbegrepen in de prijs.  De projectverantwoordelijke zal een aantal voorstellen doen voor vrije tijd (bezoek van de Middeleeuwse stad Berat, een dagje naar de Adriatische kust, een bezoek aan het Ohrid meer in Macedonië, ...). Je kan wel kosteloos blijven slapen op jullie verblijfplaats tijdens de weekends.

Prijs

  • Inbegrepen
Transport (H&T), logies en maaltijden tijdens de werkweek, reis- en annulatieverzekering, verzekering BA en lichamelijke ongevallen, administratie en voorbereiding.
  • Niet inbegrepen
Onkosten vrije tijd (vervoer + logement en eten), persoonlijke medicatie en inentingen, internationaal paspoort, onvoorziene taksen en heffingen.
  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

  • In schijven betalen

Bij Bouworde is het zeker ook mogelijk om het bedrag in schijven te betalen. Indien je dat wenst, stuur je een mailtje naar wannes

Corona

Bouworde doet er alles aan om jouw vrijwilligersreis veilig en gezond te laten verlopen. Lees er alles over in ons Bouworde & corona-dossier.

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken. Bij sociale bouwkampen wordt de opbrengst voornamelijk besteed aan verzorgingsproducten, (fles)voeding, pampers, maar ook educatief- en spelmateriaal.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1200€ voor ogen. In die 1200€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) nog niet inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 675€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.
  • Het ingezamelde bedrag is ter plaatse bedoeld babymateriaal (luiers, verzorgingsdoekjes, babyvoeding, ...) aan te kopen voor het ziekenhuis, allerlei educatief en spelmateriaal of ad hoc benodigdheden te financieren voor het romacentrum, en uitstappen mee betaalt voor het centrum met de kinderen met syndroom van down. Met het budget kunnen ook kleine klusjes betaald worden.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.