Project

Vrijwilligerswerk in Albanië:

Pasgeboren baby’s verzorgen en animeren van kinderen met en zonder syndroom van Down

Dit seizoen strooit het Coronavirus jammer genoeg roet in het eten. Je kan momenteel enkel nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land. Minder ver… maar daarom niet minder divers! Check alle resterende plekjes op onze website.

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod voor 2021 gepland. Hou dus zeker onze websitenieuwsbrieffacebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Meer over de annulatie van onze bouwkampen buiten België

In Tirana steunt Bouworde vier projecten. Omdat alleenstaande en jonge moeders in Albanië vaak verstoten worden, staan enkele mama’s hun baby af bij de geboorte. In de kraaminrichting van het Queen Geraldina ziekenhuis worden ze opgevangen. Jij helpt als vrijwilliger bij de verzorging: pampers verversen, flesjes geven, wassen … De hoeveelheid werk is hier sterk afhankelijk van het aantal geboren baby’tjes. De baby's blijven 1-2 maanden in het ziekenhuis, daarna verhuizen ze naar een weeshuis, waar er een adoptieprocedure start. Een bezoek aan het weeshuis is ook telkens gepland.

Daarnaast organiseer je activiteiten in het Jonathan Center, een therapeutisch centrum voor kinderen met Downsyndroom. Je speelt met de kinderen en gaat mee op uitstap!

Tot slot werk je in een gemeenschapscentrum in een buitenwijk van de stad. Het centrum voorziet dagelijks huiswerkbegeleiding, activiteiten en een warme maaltijd voor een 70-tal kansarme kinderen tussen 5 en 18 jaar oud. Een aanrader voor wie graag met kinderen werkt!

Taakomschrijving:

Het werk bestaat uit verzorgen van deze baby’s. Dus pampers verversen, eten geven, maar vooral veel affectie en ze veel vasthouden. Deze baby's zijn nog maar pas geboren.
Daarnaast gaan jullie ook naar het roma-gemeenschapscentrum om deze kinderen een deugddoende vakantie te geven. Ten slotte helpen jullie 's avonds met de animatie die het Jonathan Center organiseert en gaan jullie ook geregeld op uitstap met de kinderen.

Wees flexibel, want het aantal baby's hangt af van moment op moment. Daarnaast kan er zich op het laatste moment nog wijzigingen zijn (zelfs ter plaatse). Het kan ook zijn dat jullie ingeschakeld worden voor enkele klein technische klusjes (zoals schilderen).

Praktisch

Verblijf:

Jullie verblijven in een huis die we huren, in een veilige omgeving. Jullie koken er zelf.

Reisgegevens:

Een vlucht naar Tirana, jullie worden in de luchthaven opgehaald. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen
Transport (H&T), logies en maaltijden tijdens de werkweek (middagmaal niet inbegrepen), reis- en annulatieverzekering, verzekering BA en lichamelijke ongevallen, administratie en voorbereiding.
  • Niet inbegrepen
Onkosten vrije tijd (vervoer + logement en eten), persoonlijke medicatie en inentingen, internationaal paspoort, visum, onvoorziene taksen en heffingen.
  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Vrije tijd:

Vrije tijd is niet inbegrepen in de prijs.  De projectverantwoordelijke zal een aantal voorstellen doen voor vrije tijd (bezoek van de Middeleeuwse stad Berat, een dagje naar de Adriatische kust, een bezoek aan het Ohrid meer in Macedonië, ...). Vorige jaren kostte de vrije tijd 150-200€. Je kan wel kosteloos blijven slapen op jullie verblijfplaats tijdens de weekends.

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken. Bij sociale bouwkampen wordt de opbrengst voornamelijk besteed aan verzorgingsproducten, (fles)voeding, pampers, maar ook educatief- en spelmateriaal.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1200€ voor ogen. In die 1200€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 675€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.
  • Het ingezamelde bedrag is ter plaatse bedoeld babymateriaal (luiers, verzorgingsdoekjes, babyvoeding, ...) aan te kopen voor het ziekenhuis, allerlei educatief en spelmateriaal of ad hoc benodigdheden te financieren voor het romacentrum, en uitstappen mee betaalt voor het centrum met de kinderen met syndroom van down. Met het budget kunnen ook kleine klusjes betaald worden.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.