Project

Vrijwilligerswerk in Indonesië

Bouw je mee een nieuw klaslokaal en help je bij de Engelse les?

Dit seizoen strooit het Coronavirus jammer genoeg roet in het eten. Je kan momenteel enkel nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land. Minder ver… maar daarom niet minder divers! Check alle resterende plekjes op onze website.

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod voor 2021 gepland. Hou dus zeker onze websitenieuwsbrieffacebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Meer over de annulatie van onze bouwkampen buiten België

In Sukaraja op het Indonesische eiland Java, steek je als vrijwilliger de handen uit de mouwen voor een plaatselijke school. Deze school zet sterk in op interculturaliteit, ervaringsgericht leren en zorgt er bovendien voor dat lokale (wees)kinderen gratis onderwijs krijgen.

Dit jaar gaan we heel specifiek helpen met de bouw van klasjes in de buurt van Sukabumi. Momenteel zijn er drie klaslokalen maar is dit veel te weinig (er zijn zes klassen nodig). Je zal samenwerken met plaatselijke vrijwilligers/ouders die het belang van deze school ook inzien.

Daarnaast zijn de lokale schoolkinderen (van 3 tot 16 jaar oud) erg nieuwsgierig om je te ontmoeten en staan ze te popelen om wat meer Engels te leren. Samen klussen, samen op uitstap, liedjes zingen, …vormen de basis om ervaring en kennis uit te wisselen.

Technische vrijwilligerswerk in combinatie met een interculturele inleefervaring te midden van een overweldigende natuurpracht!

Taakomschrijving

Als vrijwilliger kan je kiezen waar je je kwaliteiten zal inzetten, dit kan enkel technisch, enkel sociaal of beiden.

Technisch: Bouwen van een klaslokaal 

Sociaal: les geven in het schooltje zelf.

Praktisch

Verblijf

Jullie verblijven bij mensen ter plaatse, dichtbij het project. De maaltijden zullen typische maaltijden van Indonesië zijn.

Reisgegevens

Vlucht naar Jakarta. Vervoer naar het project. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Transport (H&T), logies en maaltijden tijdens de werkweek,reis- en annulatieverzekering, verzekering BA en lichamelijke ongevallen, administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen
Onkosten vrije tijd (vervoer + logement en eten), persoonlijke medicatie en inentingen, internationaal paspoort en visum, onvoorziene taksen en heffingen.
  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Vrije tijd

Vrije tijd is niet inbegrepen in de prijs.  Je kan wel kosteloos blijven slapen op jullie verblijfplaats tijdens de weekends. Het project kan helpen met de uitwerking van jullie vrije tijd (een weekendje aan zee, een bezoek aan watervallen, grotten, ...)

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1800€ voor ogen. In die 1800€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 1275€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.