Project

Vrijwilligerswerk in Cambodja

Je renoveert een schooltje en ondersteunt leerlingen bij Engelse les

Dit seizoen strooit het Coronavirus jammer genoeg roet in het eten. Je kan momenteel enkel nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land. Minder ver… maar daarom niet minder divers! Check alle resterende plekjes op onze website.

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod voor 2021 gepland. Hou dus zeker onze websitenieuwsbrieffacebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Meer over de annulatie van onze bouwkampen buiten België

In theorie is onderwijs in Cambodja gratis voor alle kinderen. In de praktijk worden er heel wat schoolkosten aangerekend (zoals uniform, schoolmateriaal, transport, school fees, …) waardoor een grote groep van Cambodjaanse kinderen niet naar school kunnen omdat de ouders de school niet kunnen betalen.

In het dorp Kro Bei Riel hebben de inwoners beslist om hier zelf iets aan te doen en een eigen school op te richten om toegang tot onderwijs te verzekeren voor de kinderen uit het dorp (en de omliggende dorpen). Het Self Help Community Center (kortweg SHCC) is een gemeenschapsproject dat is opgezet door de inwoners van Kro Bei Riel (9 km van Siem Reap centrum) en gericht is op het versterken van de lokale gemeenschap.

De school van Self Help Community Center organiseert lessen in de voormiddag en namiddag voor een 400-tal kinderen tussen 5 en 17 jaar. Ze bieden daarbij zowel extra lessen aan ter voorbereiding op de nationale testen als Engels. Engels als taal zit niet mee in het officiële curriculum. Ook lessen over gezondheidszorg, ondernemerschap, groenteteelt of kunst behoren tot het aanbod.

Voor dit project werken we samen met Doenkers vzw.

Taakomschrijving

  • Je helpt het project door mee te bouwen aan een klaslokaal, het renoveren van de bestaande infrastructuur, kleine schilderwerken te doen.
  • Naast de praktische ondersteuning ben je bereid om te participeren aan activiteiten voor de kinderen om de Engelse taal beter te leren.

Praktisch

Verblijf

Tijdens het kamp verblijf je in een guesthouse, V&A villa in Siem Reap. De uitbater van deze guesthouse komt van het dorp waar jullie gaan werken. Ontbijt krijg je op het verblijf, we geven daarnaast ook nog een budget mee waarmee je kan eten 's avonds. Middagmalen worden aangeboden op het project zelf. 

Reisgegevens

Vlucht naar Siem Reap. Vervoer naar het project. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Transport (H&T), logies en maaltijden tijdens de werkweek, reis- en annulatieverzekering, verzekering BA en lichamelijke ongevallen, administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen
Onkosten vrije tijd (vervoer + logement en eten), persoonlijke medicatie en inentingen, internationaal paspoort en visum, onvoorziene taksen en heffingen.
  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Ontspanning

Vrije tijd zit niet in de prijs en zullen jullie ter plaatse nog moeten regelen (dat kan gerust in het guesthouse zelf). Een bezoek aan de Angkortempels, kan natuurlijk niet ontbreken, net zoals een boottocht op het Tonlé sap meer. 

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken. Als er daarna nog over is, gaat dit naar het onderhoud van de school en het proberen kosteloos houden van het onderwijs. 

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1500€ voor ogen. In die 1500€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 975€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.