Project

Vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika

Je bouwt voor de gemeenschap, helpt in een schooltje en helpt met de onderhoud van hun groentetuin

De ngo Nourish wil de omstandigheden in de Mpumalanga regio verbeteren. Dagdagelijkse dingen als stromend water en elektriciteit zijn er nog steeds problematisch. Werk vinden en sanitaire voorzieningen hebben is er zelfs een luxe. Nourish probeert hier iets aan te doen.

Om dit te bereiken richten ze zich vooral op: onderwijs, duurzame landbouw, economische empowerment en toerisme. Ze willen via het creëren van jobs armoede en stropen tegengaan. Omdat alles start met een goede opleiding, willen ze de kinderen ook een beter onderwijs geven.

Het domein van Nourish ligt op 10 kilometer van het Krugerpark - Afrika's meest bekende nationaal park - waardoor tijdens de vrije tijd een safari door dit prachtige nationaal park zeker niet mag ontbreken.

Is deze vrijwilligersreis iets voor jou? Inschrijven kan vanaf 27/11 via de aanmeldknop bij dit kamp.

Taakomschrijving

Er zal een mooie mix zijn van technisch, sociaal als ecologisch werk.

Technisch werk: Huizen bouwen met behulp van de 'bottle brick' methode (plastieken flessen worden dan als bouwstenen ingezet), tradionele vloer aanleggen (met klei en koemest), ... behoren tot de mogelijke taken. .

Ecologisch werk: je helpt er met het onderhoud van hun groenten en fruit, je helpt er met de verzorging van de dieren.

Sociaal werk met de kleuters en kinderen van hun programma's (spelen, animatie, helpen met naschoolse activiteiten, ...). 

Je zal er een nieuw cultuur leren kennen en je zal er hun traditionele vaardigheden ontdekken en ten slotte zal je ook helpen met de oma's in de keuken, die dagelijks meer dan 120 maaltijden maken voor iedereen op het project.

Vrije tijd (inbegrepen in de prijs)

Je komt zaterdagavond of zondagmorgen aan op het project. Op zondag krijgen we een rondleiding op het project en verken je de omgeving.

Het eerstkomende weekend ga je twee dagen op Safari in het Krugerpark ,één van de grootste en bekendste nationale parken van Afrika. Met wat geluk spot je er tijdens het weekend de big 5.

Het volgende weekend zal je 1 dag kunnen genieten van wat rust in Nourish (Shik Shack), je kan er wat zwemmen in hun zwembad en een bezoek brengen aan het naburig dorpje. De tweede dag start al heel vroeg, want die dag zullen jullie de vergezichten bewonderen van de panoramaroute.

Praktisch

Groepssamenstelling

De groep bestaat uit 7 jongeren tussen 18 en 25 jaar. Daarnaast gaat er 1 begeleider mee (21+), die Bouworde selecteert en opleidt en die de praktische zaken ter plaatse opvolgt.

Verblijf

Je slaapt op het project zelf (Shik Shack). Jullie zullen slapen in typische safaritenten op het domein, die bestaan uit twee aparte bedden. Het project zorgt voor laken, muskietennet en handdoeken.
De maaltijden zullen typische Afrikaanse maaltijden zijn.

Reisgegevens

Vlucht naar Hoedspruit - vervoer naar verblijfplaats en dagelijks naar de werf. Meer uitleg volgt op de preparee en een gedetailleerde omschrijving krijg je twee weken voor vertrek samen met de nodige tickets.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht H/T, transport naar project en dagelijks naar en van de werf, verblijf (accommodatie, eten) tijdens de werkdagen, verzekering (reis-, annulatie-, ongevallen-, BA), administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen

Ontspanning, onvoorziene taksen en heffingen, reisdocumenten, medicatie en inentingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen.

  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

  • In schijven betalen

Bij Bouworde is het zeker ook mogelijk om het bedrag in schijven te betalen. Indien je dat wenst, stuur je een mailtje naar wannes

Corona

Bouworde doet er alles aan om jouw vrijwilligersreis veilig en gezond te laten verlopen. Lees er alles over in ons Bouworde & corona-dossier.

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. Dit geld gaat integraal naar het project.
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken. Bij sociale bouwkampen wordt de opbrengst voornamelijk besteed aan verzorgingsproducten, (fles)voeding, pampers, maar ook educatief- en spelmateriaal.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 2000€ voor ogen. In die 2000 € is de €100 extra inschrijvingsgeld per persoon niet inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop het inschrijvingsgeld nog zo'n 1300€ zouden moeten trachten inzamelen als groep (bij voltallige groep). Uiteraard is dit slechts een richtbedrag.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Bekijk zeker het document Tips & Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount (eenmaal je betaald hebt). Nog extra vragen,  stuur gerust een mailtje naar Wannes.