Project

Vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika

Je herstelt de kleuterschool en organiseert activiteiten voor de kinderen

Dit seizoen strooit het Coronavirus jammer genoeg roet in het eten. Je kan momenteel enkel nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land. Minder ver… maar daarom niet minder divers! Check alle resterende plekjes op onze website.

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod voor 2021 gepland. Hou dus zeker onze websitenieuwsbrieffacebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Meer over de annulatie van onze bouwkampen buiten België

In één van de townships van Durban ondersteunen we een kleuterschool/crèche. Liliane, de directrice, van de crèche en school is een charismatische Afrikaanse vrouw die met een groot hart kinderen in moeilijke omstandigheden opvangt en voorbereidt voor de lagere school. Daarnaast vangt zij ook alleenstaande moeders op en is er een klein naaiatelier waar vrouwen een beroep kunnen leren om daarna hiermee een klein inkomen te kunnen genereren.

Het centrum vangt kinderen op tot +/- 8 jaar en biedt hen opvang (onderdak, 1 maaltijd/dag), begeleiding en voorbereidend onderwijs.

Taakomschrijving

Het technische vrijwilligerswerk: Herstellen van het hekwerk + aanleggen van een voetpad voor de school.

Het sociale vrijwilligerswerk: Spelen van spelletjes met de kinderen, ze animeren en aandacht geven + eventueel op een speelse manier Engelse lesjes aanbieden.

Verblijf

In een degelijke, veilige en hygiënische woning in Durban, buiten de township, maar wel op wandelafstand ervan.

Praktisch

Reisgegevens

Vlucht naar Durban, daar worden jullie opgehaald door het project. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht H/T, verblijf (accommodatie, eten) tijdens de werkdagen, verzekering (reis-, annulatie-, ongevallen-, BA), administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen

Ontspanning, onvoorziene taksen en heffingen, reisdocumenten, medicatie en inentingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen.

  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Vrije Tijd

Vrije tijd is niet inbegrepen in de prijs. Je kan in Zuid-Afrika heel wat safari's meemaken, die zijn echter niet goedkoop. Het project kan zelf ook een vrijetijdsprogramma voorzien maar dat zullen dan niet de klassieke uitstappen zijn zoals safari's enzovoort. Het zullen dan alternatieve uitstappen zijn waarbij je toch meer het gevoel krijgt dicht bij de locals te komen. 

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken. Daarnaast kan er met het geld ook materiaal voor de school en de kinderen aangekocht worden. 

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1500€ voor ogen. In die 1500€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 1050€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.