Project

Vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika

Je bouwt voor de gemeenschap, helpt in een schooltje en verzorgt dieren

Dit seizoen strooit het Coronavirus jammer genoeg roet in het eten. Je kan momenteel enkel nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land. Minder ver… maar daarom niet minder divers! Check alle resterende plekjes op onze website.

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod voor 2021 gepland. Hou dus zeker onze websitenieuwsbrieffacebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Meer over de annulatie van onze bouwkampen buiten België

De ngo Nourish wil de omstandigheden in de Mpumalanga regio verbeteren. Dagdagelijkse dingen als stromend water en elektriciteit zijn er nog steeds problematisch. Werk vinden en sanitaire voorzieningen hebben is er zelfs een luxe. Nourish probeert hier iets aan te doen.

Om dit te bereiken richten ze zich vooral op: onderwijs, duurzame landbouw, economische empowerment en toerisme. Ze willen via het creëren van jobs armoede en stropen tegengaan. Omdat alles start met een goede opleiding, willen ze de kinderen ook een beter onderwijs geven.

Het domein van Nourish ligt op 10 kilometer van het Krugerpark - Afrika's meest bekende nationaal park - waardoor tijdens de vrije tijd een safari door dit prachtige nationaal park zeker niet mag ontbreken.

Taakomschrijving

De eerste week zal er vooral technisch werk verricht worden. Huizen bouwen met behulp van de 'bottle brick' methode (plastieken flessen worden dan als bouwstenen ingezet), meewerken aan de serres, bouwen van kippenhokken, ... behoren tot de mogelijke taken. Het exacte project wordt later vastgelegd en is afhankelijk van de noden van het moment.

Vanaf de tweede week kan er ook geholpen worden op de scholen. Zo organiseer je er als vrijwilliger leesmomenten voor en na schooltijd en kunnen er spelletjes gespeeld worden met de kleuters en met de lagere schoolkinderen.

Tot slot help je bij ecologische taken zoals het planten van bomen, het opzetten van permacultuurtuinen, helpen in een dierenasiel, helpen op de boerderij, … Ook hierbij worden de exacte taken later nog bekeken, afhankelijk van de noden op het moment zelf.

Praktisch

Verblijf

Je verblijft op het project zelf, je zal slapen in gemeenschappelijke kamers, bedden zijn aanwezig. Maaltijden worden voor jullie klaargemaakt. 

Reisgegevens

Vlucht naar Hoedspruit - vervoer naar verblijfplaats en dagelijks naar de werf. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht H/T, transport naar project en dagelijks naar en van de werf, verblijf (accommodatie, eten) tijdens de werkdagen, verzekering (reis-, annulatie-, ongevallen-, BA), administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen

Ontspanning, onvoorziene taksen en heffingen, reisdocumenten, medicatie en inentingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen.

  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Vrije tijd

Er is heel veel te zien in de regio, een safari door het Kruger park, Rijden doorheen de kloven van de Blyde river (2de canyons van de wereld), het bezoeken van een rehabilitatiecentrum voor wilde dieren, ... Het project kan helpen met het organiseren van de vrije tijd. 

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1700€ voor ogen. In die 1700€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 1100€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.