Project

Vrijwilligerswerk in Zuid-Afrika

De ngo Nourish wil de omstandigheden in Mpumalanga regio verbeteren. Nu nog steeds zijn de grootste problemen, dagdagelijkse zaken zoals stromend water en elektriciteit hebben. Werk vinden en sanitaire voorzieningen hebben is er zelfs een luxe. Nourish probeert hier iets aan te doen.

Om dit te bereiken richten ze zich vooral op: onderwijs, duurzame landbouw, economische empowerment en toerisme. Ze willen via het creëren van jobs, armoede en stropen tegengaan. Omdat alles start met een goede opleiding, willen ze de kinderen ook een beter onderwijs geven.

Het domein van Nourish ligt op 10 kilometer van het Krugerpark - Afrika's meest bekende nationaal park - waardoor er tijdens de vrije tijd een safari door dit prachtige nationaal park zeker niet mag ontbreken.

Taakomschrijving

De eerste week zal er vooral technisch werk verricht worden. Het vrijwilligerswerk kan het bouwen zijn van huizen via plastieken flessen, kippenhokken bouwen, soorten serres maken, …. Het juiste project dat er gedaan zal worden, wordt later nog beslist (afhankelijk van de noden op het moment zelf).

Vanaf de tweede week, kan er dan ook geholpen worden op de scholen. Zo organiseren ze leesmomenten voor en na de schooltijd, kunnen er spelletjes gespeeld worden met de kleuter en lagere schoolkinderen.

Het ecologische gedeelte kan het helpen planten van bomen zijn, het opzetten van permacultuurtuinen, helpen op een asiel voor dieren, helpen op hun eigen boerderij, … . Ook dit wordt later nog bekeken, afhankelijk van de noden op het moment zelf.

Praktisch

Verblijf

Je verblijft op het project zelf, je zal slapen in gemeenschappelijke kamers, bedden zijn aanwezig. Maaltijden worden voor jullie klaargemaakt.

Reisgegevens

Vlucht naar Hoedspruit - vervoer naar verblijfplaats en dagelijks naar de werf. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht H/T, transport naar project en dagelijks naar en van de werf, verblijf (accommodatie, eten) tijdens de werkdagen, verzekering (reis-, annulatie-, ongevallen-, BA), administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen

Ontspanning, onvoorziene taksen en heffingen, reisdocumenten, medicatie en inentingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen.

  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Vrije tijd

Er is heel veel te zien in de regio, een safari door het Kruger park, Rijden doorheen de kloven van de Blyde river (2de canyons van de wereld), het bezoeken van een rehabilitatiecentrum voor wilde dieren, ... Het project kan helpen met het organiseren van de vrije tijd.

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1700€ voor ogen. In die 1700€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 1100€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.