Project

Vrijwilligerswerk in Togo

Op zo’n 25 km ten noordoosten van de Togolese hoofdstad Lomé werd in 1990 Sichem opgericht door jonge werklozen. Het doel? De levensomstandigheden van de mensen in de omgeving verbeteren. Intussen is Sichem actief in ruim 15 dorpen. Het centrum doet aan samenlevingsopbouw, werkt aan de verbetering van landbouw en veeteelt en de versterking van het onderwijs via de bouw van scholen en bibliotheken. Daarnaast organiseren ze diverse beroepsopleidingen en steunen ze een opvangcentrum voor straatkinderen (ANGE) en een weeshuis (Le Vigneron).

Samen met Togolese jongeren help je bij de afwerking van een school en bibliotheek. Daarnaast ga je aan de slag in de groentetuin en help je bij de herbebossing. Sporadisch organiseer je ook activiteiten voor de straat- en weeskinderen. Door de intense samenwerking met de lokale jongeren belooft het een interessante uitwisseling te worden in dit kleine Afrikaanse land!

Taakomschrijving

Samen met Togoleese jongeren help je met de verdere bouw van een school, van een bibliotheek. Verdere afwerking van de gebouwen op Sichem zelf. Daarnaast helpen jullie ook met de herbebossing en in de groentetuin.
Er zullen ook enkele activiteiten worden gedaan met de kinderen van Le Vigneron of Ange.


Praktisch

Verblijf

Je overnacht op een slaapzaal in Sichem. Je eten is met veel zorg en hygiënisch bereid. Er zijn douches beschikbaar.
Het domein beschikt over meerdere slaapgebouwen, een bibliotheek, een groentetuin, een kantoortje, ... .

Reisgegevens

Vlucht naar Lomé - hier wordt je opgehaald door het project.. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Transport, ook van en naar het project, logies en maaltijden tijdens werkdagen, verzekering (reis-, annulatie-, ongevallen-, BA), administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen
Onvoorziene taksen en heffingen, internationaal paspoort, medicatie en inentingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen, visum.
  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte 

Vrije tijd:

Voor de vrije tijd heeft het project enkele voorstellen:
De hoofdstad Lomé bezoeken (met zijn strand, artisanaal centrum, grote markt, vishaven, ...)
Togoville, de stad die zijn naam geeft aan het land Togo en gelegen aan de oever van het Togomeer.
Kpalimé, 140 km van het project, . Een belangrijk toeristisch centrum in Togo. 

Deze kan je allemaal bezoeken met een minibus die het project dan huurt. Voor de huur daarvan, de overnachting en het eten mag je rekenen op +- 200 €. Voorzie ook nog wat extra geld voor eigen uitgaves (ondermeer drank), voor dieselkosten (zit nog niet in deze prijs) en voor inkomgelden.

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1500€ voor ogen. In die 1500€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 975€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.