Project

Vrijwilligerswerk in Afrika, Tanzania

Organiseer sport, spel, zang, crea, … voor een lagere school

Dit seizoen strooit het Coronavirus jammer genoeg roet in het eten. Je kan momenteel enkel nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land. Minder ver… maar daarom niet minder divers! Check alle resterende plekjes op onze website.

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod voor 2021 gepland. Hou dus zeker onze websitenieuwsbrieffacebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Meer over de annulatie van onze bouwkampen buiten België

In Tanzania richtte de Nederlandse Kimberley vier jaar geleden de Dinka lagere school op met het idee om meer kwalitatief onderwijs breder toegankelijk te maken, ook voor de armere kinderen uit de buurt. Momenteel volgen er 62 kinderen les waarvan ook weeskinderen die er tijdens de schoolperiode blijven slapen. In de toekomst wil de school haar sociale project verder uitbreiden. Daarbij is het de bedoeling dat er per rijkere betalende leerling twee armere kinderen gratis school kunnen lopen.

In 2017 startte Bouworde voor het eerst met de ondersteuning van dit project. Als vrijwilliger breid je het klassieke lesrooster uit met sport, spel, zang, crea en drama. Je bereidt de lessen voor, werkt ze uit en zorgt voor de begeleiding ervan. 
Een topproject voor wie als vrijwilliger het lesgeven wil combineren met de ontdekking van dit prachtige Afrikaanse land. Verblijven doe je op het schooldomein. Tijdens de vrije momenten is o.a. een uitstap naar het Ngorongoro natuurgebied een absolute aanrader!

Taakomschrijving

Helpen lesgeven op een schooltje, waarbij de nadruk voor de vrijwilliger vooral ligt op de recreatieve aspecten (wat de kinderen in Tanzania normaal niet krijgen , zoals sport, zingen, knutselen, ...). Daarnaast help je ook op het internaat met de dagelijkse taken alsook organiseer je enkele activiteiten.

Praktisch

Verblijf

Je verblijft op het domein zelf, er zijn verschillende kamers ter beschikking (je deelt per 2/4 een kamer). Eten doe je samen met de kinderen.

Reisgegevens

Vlucht heen en terug naar Kilimanjaro airport, daar worden jullie opgehaald door het project. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht H/T, transport naar project en dagelijks naar en van de werf, verblijf (accommodatie, eten) tijdens de werkdagen, verzekering (reis-, annulatie-, ongevallen-, BA), administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen

Ontspanning (zie onder), onvoorziene taksen en heffingen, internationaal paspoort en omdat jullie enkel sociaal werk gaan doen, is een volunteerworkpremit nodig, die is aan te kopen in de luchthaven van Kilimanjaro voor 250 dollar, medicatie en inentingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen.

  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Vrije tijd

Via Dinkafoundation kan je zeker tourorganisatoren contacteren. er worden dagtuistappen (Arusha national park (incl wandelsafari)-155$, wandeling lake duluti en bezoek Tengueru markt (30$), bezoek Masaai dorp (40$, ...) en verschillende tweedaagses (Ngorongoro en lake manyara; 390$) georganiseerd.

Aan jullie om samen enkele mooie weekenduitstappen samen te stellen.

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld om allerlei materiaal aan te kopen voor de school en kinderen, en indien er over is gaat dit naar de verdere werking van het project.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1500€ voor ogen. In die 1500€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 975€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.