Project

Vrijwilligerswerk in Tanzania

Zet je in internationale groep in voor de lokale gemeenschap

Dit seizoen strooit het Coronavirus jammer genoeg roet in het eten. Je kan momenteel enkel nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land. Minder ver… maar daarom niet minder divers! Check alle resterende plekjes op onze website.

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod voor 2021 gepland. Hou dus zeker onze websitenieuwsbrieffacebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Meer over de annulatie van onze bouwkampen buiten België

United Planet Tanzania wil interculturaliteit, uitwisseling en wederzijds begrip stimuleren via vrijwilligerswerk.

Hier sla je dan ook samen met lokale jongeren en andere internationale vrijwilligers de handen in elkaar. Samen nemen jullie een lagere school of gezondheidspost onder handen, plant je bomen en/of organiseer je activiteiten voor de gemeenschap.

Tijdens de vrije momenten zijn gemeenschappelijke activiteiten in het dorp en een bezoek aan Sadaani National park, uniek gelegen langs de Indische oceaan, mogelijk.

Rondreis Zanzibar

Je krijgt de kans om je vrijwilligersreis uit te breiden met een optionele vijfdaagse op Zanzibar. Er is een bezoek aan Jozani Forest gepland, een dolfijnentour, een bezoek aan prison island en aan Stone Town. Tenslotte is er ook tijd om te gaan snorkelen. Richtprijs: 500€. Alles is hier bij inbegrepen.

Praktisch

Verblijf

De vrijwilligers logeren niet ver van het project bij gastgezinnen, in aanvaardbare en hygiënische doch sobere voorzieningen. Het eten wordt ook bereid door de gastgezin. Reken dus op een echte onderdompeling in de lokale cultuur.

Reisgegevens

Vlucht heen en terug naar Dar es Salam, daar worden jullie opgehaald door het project. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht H/T, transport naar project en dagelijks naar en van de werf, verblijf (accommodatie, eten) tijdens de werkdagen, verzekering (reis-, annulatie-, ongevallen-, BA), administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen

Ontspanning (zie onder), onvoorziene taksen en heffingen, reisdocumenten, medicatie en inentingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen (weekenddagen).

  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Vrije tijd

Tijdens de weekends ben je vrij, maar het project organiseert wel verschillende activiteiten in die periode , zo willen ze zeker nog naar het Saadani National park en zijn er enkele andere zaken georganiseerd in het dorp of in de nabijheid ervan. Accommodatie en overnachting zit niet in de prijs in die periode - reken hiervoor nog op +- 300€ voor alles samen.

 

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1600€ voor ogen. In die 1600€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 1075€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.