Project

Vrijwilligerswerk in Afrika, Tanzania

In Tanzania start Bouworde in 2017 met een nieuw project in samenwerking met Nakupenda Tanzania, een organisatie die het onderwijs in Ilboru, een dorpje nabij de grote stad Arusha, wil verbeteren. Hiervoor doet de organisatie o.a. een beroep op vrijwilligers.

Is werken met kinderen je passie en hou je ervan hen al spelenderwijs Engels te leren? Dan bij jij de vrijwilliger die ze zoeken om zowel in de gemeenteschool als de privéschool les te geven. Daar ontdek je ook de grote leerverschillen tussen beide onderwijssystemen (grote klassen versus kleinere groepen bv.). Daarnaast zijn de klasgebouwen dringend aan een opfrisbeurt toe!

Arusha national park, de dieren van de Ngorongorokrater of het ondiepe Manyarameer, … zijn tijdens vrije momenten meer dan een bezoekje waard! Verblijven doe je per 4 vrijwilligers in een gastgezin, waardoor je als vrijwilliger nog meer de echte Afrikaanse cultuur leert kennen.

Taakomschrijving

Engelse les geven in een lagere school + school opknappen (vooral schilderwerken, eventueel meubels herstellen en maken)

 

Praktisch

Verblijf

De vrijwilligers logeren niet ver van het project bij gastgezinnen, in aanvaardbare en hygiënische doch sobere voorzieningen. Het eten wordt ook bereid door de gastgezin.

Reisgegevens

Vlucht heen en terug naar Kilimanjaro airport, daar worden jullie opgehaald door het project. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht H/T, transport naar project en dagelijks naar en van de werf, verblijf (accommodatie, eten) tijdens de werkdagen, verzekering (reis-, annulatie-, ongevallen-, BA), administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen

Ontspanning (zie onder), onvoorziene taksen en heffingen, reisdocumenten, medicatie en inentingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen.

  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Vrije tijd

Tijdens de weekends ben je vrij. In Arusha zijn er heel veel organisaties die allerlei tours aanbieden. Je kan het project zeker om hulp vragen hierbij. Dit is niet inbegrepen in de prijs. Je kan wel bij het gastgezin blijven slapen.

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1400€ voor ogen. In die 1600€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 950€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.