Project

Vrijwilligerswerk in Afrika, Senegal:

De NGO Chaulmoogra werkt in verschillende Senegalese dorpen aan de sociale integratie van (gewezen) lepralijders en sociaal achtergestelde families. Vorming en sensibilisering moeten bovendien een mentaliteitswijziging in de hand werken bij de plattelandsbevolking. Bouwordevrijwilligers zullen de NGO hier ook in 2019 bij steunen. 
In Sowane bezorg je de lokale dorpskinderen deze zomer een fijne tijd. Je organiseert er samen met je kampgenoten een speelpleinwerking voor een 30-tal kinderen. Samen zingen, dansen en spelletjes spelen! Fun verzekerd! Daarnaast werk je als vrijwilliger mee in de eco-tuintjes waarvan de opbrengsten naar de gemeenschap gaan, je helpt er met het beplanten, bouwt eventueel serres, ...

Via o.a. een bezoek aan hoofdstad Dakar, een boottocht en een uitstap naar Lac Rose leer je op de koop toe het hartelijke Afrikaanse Senegal beter kennen.

Taakomschrijving

We willen dit jaar verschillende zaken in Sowane onder handen nemen: het schooltje moet binnen nog wat opgefrist worden (tegelen, schilderen) en we plannen terug enkele kippenhokken te bouwen.

Je organiseert er samen met je kampgenoten een speelpleinwerking voor een 30-tal kinderen. Samen zingen, dansen en spelletjes spelen! Fun verzekerd! Daarnaast werk je mee in de eco-tuintjes waarvan de opbrengsten naar de gemeenschap gaan.

Praktisch

Verblijf

De vrijwilligers logeren tijdens de vrijwilligersreis in Sowane, in aanvaardbare en hygiënische doch sobere voorzieningen. Intens inleefverblijf midden de plaatselijke bevolking.

Voor een goed begrip: lepra is niet langer actief in Senegal. De vrijwilligers kunnen wel geconfronteerd worden met mensen die ooit lepra kregen en hierdoor verminkingen opliepen, maar er is géén besmettingsgevaar.

Reisgegevens

Vlucht Brussel-Dakar. Vervoer naar project. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Transport (H&T), logies en maaltijden tijdens de werkweek, reis- en annulatieverzekering, verzekering BA en lichamelijke ongevallen, administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen

Onkosten vrije tijd (vervoer + logement en eten), persoonlijke medicatie en inentingen, internationaal paspoort, onvoorziene taksen en heffingen.

  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Vrije tijd

Vrije tijd is niet inbegrepen in de prijs.  Maar de weekends kunnen georganiseerd worden door onze contactpersoon ter plaatse: 
Zo kunnen jullie naar Sine Saloum (mangroves, djembe-avondeiland, ...), naar  Mbour (nationaal park, haven, ... ) en naar Saint-Louis (stadsbezoek).  
Prijs voor de ontspanning:  535€ 
Inbegrepen: vervoer, gids, inkomgeld, hotel en maaltijden 
Niet inbegrepen: dranken  
Dit kan besproken worden op de preparee en de check-in of jullie hiervoor kiezen of niet.

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1800€ voor ogen. In die 1800€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 1275€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.