Project

Vrijwilligerswerk in Rwanda, Afrika

Je bouwt mee aan een opvangcentrum voor baby’s

Dit seizoen strooit het Coronavirus jammer genoeg roet in het eten. Je kan momenteel enkel nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land. Minder ver… maar daarom niet minder divers! Check alle resterende plekjes op onze website.

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod voor 2021 gepland. Hou dus zeker onze websitenieuwsbrieffacebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Meer over de annulatie van onze bouwkampen buiten België

In het zuiden van Rwanda zet Impore vzw zich in voor de verbetering van de levenskwaliteit van de meest kwetsbare families en jonge kinderen. Men wil o.a. de moeder- en kindersterfte in het land terugdringen. 

Eerder werd er al een tijdelijk opvangcentrum voor baby’s zonder moeder gebouwd.
Deze zomer bouw je mee aan de opstart van een nieuw centrum waar baby’s worden opgevangen als de moeder te ziek is om voor de baby te zorgen of als de baby's zelf te ziek zijn.

In de namiddag kunnen er sociale activiteiten georganiseerd worden voor de kindjes in het dorp.

Op vrije momenten horen een uitstap naar het Kivumeer, een tocht in een nationaal park op zoek naar gorilla’s en de beklimming van een vulkaan, … tot de mogelijkheden.

Praktisch

Vrijwilligerswerk

Het bouwkamp bestaat uit twee delen. Elke morgen wordt er, samen met plaatselijke bouwvakkers, gewerkt aan het verder ombouwen van de huidige infrastructuur. In de namiddagen kunnen er sociale activiteiten georganiseerd worden. Het soort activiteiten (vb. animatie van kinderen in een schooltje) wordt samen met de jongeren van het kamp beslist (in functie van hun background en voorkeuren). Natuurlijk kan je ook kiezen om enkel technisch werk te doen.

Verblijf

In een degelijke, veilige en hygiënische woning in Butare.

Reisgegevens

Vlucht naar Kigali - vervoer naar verblijfplaats en dagelijks naar de werf.
De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Transport (H&T), logies en maaltijden tijdens de werkweek,reis- en annulatieverzekering, verzekering BA en lichamelijke ongevallen, administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen
Onkosten vrije tijd (vervoer + logement en eten), persoonlijke medicatie en inentingen, internationaal paspoort en visum, onvoorziene taksen en heffingen.
  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Mee te nemen

  • werkkledij ( ! stevige, waterdichte schoenen, zoals stapschoenen; werkhandschoenen ! )
  • zaklamp / toiletgerief /  persoonlijke medicatie
  • verzekeringspapieren / Internationaal paspoort

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 2000€ voor ogen. In die 2000€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 1475€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.