Project

Vrijwilligerswerk in Oeganda

In het Kayunga district in Oeganda leeft een groot deel van de bevolking in armoedige omstandigheden. De Butakoola Village Association, wil hier verandering in brengen. De Afrikaanse organisatie bouwde o.a. een zonnebloemenproject uit om zelf olie te winnen, een water- en sanitatieprogramma, een elektriciteitsvoorziening en een kredietcoöperatie en voorziet bijvoorbeeld ook opvang en zorg voor weeskinderen en ouderen uit de regio. Een groot deel van het werk bestaat uit bouwen m.b.v. de ‘bottle brick’ methode. Daarbij worden plastic flessen (afval) opgevuld met een mengsel van water en zand en vervolgens duurzaam ingezet als ‘bakstenen’.
Leer als vrijwilliger eerst de methode aan en ga vervolgens concreet aan de slag op één van de projecten van de vereniging in dit prachtige Afrikaanse land!

In 2017 hebben we samen met hen reeds twee toiletten gebouwd voor een plaatselijk schooltje, ook dit jaar staat een gelijkaardig project op de planning.

Een uitstap naar een nationaal park en een bezoek aan hoofdstad Kampala mogen tijdens je verblijf natuurlijk niet ontbreken.

Taakomschrijving

Als vrijwilliger ga je helpen in één van de projecten van de Butakoola Village Association. Het meeste werk is te vinden in het bouwen met de bottle bricks. Je gaat mee met het ophalen van plastic flessen bij inzamelpunten, flessen vullen en vervolgens bouwen. Je leert eerst het principe en daarna ga je aan de slag.

Je kunt ook worden ingezet op andere werkzaamheden die op dat moment nuttig zijn.

Praktisch

Verblijf

De vrijwilligers logeren niet ver van het project bij gastgezinnen, in aanvaardbare en hygiënische doch sobere voorzieningen. Het eten wordt ook bereid door de gastgezin. Per drie/vier vrijwilligers slaap je bij een gastgezin.

Reisgegevens

Vlucht naar Entebe - vervoer naar verblijfplaats en dagelijks naar de werf. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht H/T, transport naar project en dagelijks naar en van de werf, verblijf (accommodatie, eten) tijdens de werkdagen, verzekering (reis-, annulatie-, ongevallen-, BA), administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen

Onkosten vrije tijd (weekendverblijf, transport), persoonlijke medicatie en inentingen, internationaal paspoort, visum.

  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1500€ voor ogen. In die 1500€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 975€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.