Project

Vrijwilligerswerk in Oeganda

FOV-Uganda is een organisatie die zich richt op het ondersteunen van de vele kwetsbare Afrikaanse vrouwen (mishandeld, verlaten, misbruikt, …) in een wijk van de Oegandese hoofdstad Kampala. De organisatie wil deze vrouwen ondersteunen en de mogelijkheid bieden om in hun levensonderhoud te voorzien. Zo krijgen ze uitzicht op een betere toekomst!

FOV wil een centraal gebouw voorzien van de basis nutsvoorzieningen en er een gezondheidscentrum uitbouwen voor deze vrouwen. De ruwbouw is al af, maar de afwerking, de bouw van een keuken, consultatieruimtes en sanitair moeten nog gebeuren. Daar kan jij deze zomer bij helpen!

Op safari in een van de nationale parken, het Victoriameer bezoeken, de hoofdstad Kampala verkennen, … het kan allemaal tijdens de vrije momenten!

Taakomschrijving

Allerlei technisch werk, de ruwbouw staat er al, maar er zal vooral getracht worden om 1 lokaal gebruiksklaar te maken (dus schilderen, vloeren, evt plamuren, ...)

Praktisch

Verblijf

In een degelijke, veilige en hygiënische woning in Kampala, dagelijks vervoer met busje naar het project. Slaapzak moet je nog meenemen. Er zal gekookt worden voor jullie.

Reisgegevens

Vlucht naar Entebe - vervoer naar verblijfplaats en dagelijks naar de werf. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht H/T, transport naar project en dagelijks naar en van de werf, verblijf (accommodatie, eten) tijdens de werkdagen, verzekering (reis-, annulatie-, ongevallen-, BA), administratie en voorbereiding.

  • Niet inbegrepen
Ontspanning, onvoorziene taksen en heffingen, reisdocumenten, medicatie en inentingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen.
  • Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld voor de voorbereidende werken, voor de aankoop van bouwmaterialen, om het loon van lokale werkkrachten te bekostigen, de nodige machines te huren en na afloop van het kamp, indien nodig, het project verder af te werken.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1500€ voor ogen. In die 1500€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 975€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.