Project

Vrijwilligerswerk in Gambia, Afrika:

Speel, knutsel, sport en musiceer je mee in een kinderatelier?

Dit seizoen strooit het Coronavirus jammer genoeg roet in het eten. Je kan momenteel enkel nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land. Minder ver… maar daarom niet minder divers! Check alle resterende plekjes op onze website.

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod voor 2021 gepland. Hou dus zeker onze websitenieuwsbrieffacebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Meer over de annulatie van onze bouwkampen buiten België

In Gambia zijn de kansen voor kinderen vaak beperkt. Kleuters gaan er vaak niet naar school en de kinderen die wel naar school gaan, komen vaak in overvolle klassen terecht. Kuntangdafero (wat vlinder betekent) wil kinderen tussen 2 en 14 jaar vleugels geven. In het kinderatelier kunnen zij spelen en leren, tekenen, schilderen, sporten en musiceren. Ze kunnen er kortom écht kind zijn!   Is kinderen animeren jouw tweede natuur? Dan ben jij de vrijwilliger die we zoeken!  Indien jullie met vijf zijn, gaat er ook wat gewerkt worden in de "bar", op het domein. Dit zorgt dan voor inkomsten voor het project.

Verblijven doe je op het project zelf, op zo’n 600m van het strand. Tijdens de vrije momenten ontdek je de typische fauna & flora!

Verblijf

De vrijwilligers logeren op het project, in aanvaardbare en veilige maar sobere omstandigheden. Intens inleefverblijf zonder westerse voorzieningen

Praktisch

Reisgegevens

Vlucht op Banjul, waar je wordt opgehaald door onze contactpersoon met een minibus. De reisroute met e-ticket wordt tien dagen voor vertrek opgestuurd.

Prijs

  • Inbegrepen

Vlucht H/T en taksen, accommodatie en eten tijdens de werkweek, vervoer van en naar het project tijdens de werkweek, administratie en voorbereiding, vorming, verzekering (reisbijstand-, annulatie-, ongevallenverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid).

  • Niet inbegrepen
Onvoorziene taksen en heffingen, reisdocumenten, medicatie en inentingen, accommodatie, eten en vervoer tijdens de vrije dagen.
  • Sociaal tarief
Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds, mail hiervoor naar Charlotte

Vrije tijd:

Vrije tijd is niet inbegrepen in de prijs.  Je kan wel kosteloos blijven slapen op jullie verblijfplaats tijdens de weekends.

Fondsenwerving

Fundraising?

Voor dit bouwkamp is fondsenwerving noodzakelijk omdat het project niet voldoende middelen heeft om (bouw)materialen aan te kopen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten en bijdragen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

We verwachten van de deelnemers aan dit kamp dan ook een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen.

Hoe?

  • In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan dit bouwkamp 100 euro extra. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.*
  • Daarnaast moedigen we je aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Bijkomende fondsenwervende activiteiten zijn nodig om voldoende materiaalbudget te kunnen inzamelen.

De opbrengst van je fondsenwervingsacties gaat naar je project en is bedoeld om allerlei materiaal aan te kopen voor de kinderen, eventueel op uitstap gaan met hen, en indien er over is gaat dit naar de verdere werking van het project.

Wat je concreet kan doen om extra centen in te zamelen voor jouw kamp ontdek je in het documentje Tips&Tricks fondsenwerving dat je terugvindt via je Bouwordeaccount.

Concreet - Hoeveel inzamelen?

  • Voor dit kamp hebben we een richtbedrag van 1000€ voor ogen. In die 1000€ is de opbrengst van de gadgets (75 € p.p.) al inbegrepen. Concreet wil dat zeggen dat jullie bovenop de gadgets nog zo'n 575€ zouden moeten trachten inzamelen als groep. Meer is altijd welkom.

Ter info:

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de ondersteuning van de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt, waar mogelijk, bankkosten en verzekert de ondersteuning door het steunfonds.

Meer info?

Stuur een mailtje naar Wannes

*Van deze 100 euro gaat er 75 euro rechtstreeks naar je project. De resterende 25 euro vergoedt de productiekost van de gadgets.