Team

Wannes Victoor (hij/zijn)

[email protected]

Coördinatie - Vrijwilligersreizen 18- tot 30-jarigen - Financieel verantwoordelijke

 

 


Ria Aeles (zij/haar)

[email protected]

Coördinatie - Vormings- en Personeelsverantwoordelijke
Charlotte Vanhoof (zij/haar)

[email protected]

Vrijwilligersreizen 15-18-jarigen - Diversiteit

 

 

Lotte Steurs (zij/haar)

[email protected]

Vrijwilligerswerking - Workshops - Vrijwilligersreizen in eigen land


 

Stien Van der Borght (zij/haar) - vervanging Karen

[email protected]

Promo - Communicatie

 Karen Heylighen (zij/haar) - afwezig tot december 2023

[email protected]

Promo - Communicatie

 

 

Jo Eykens (hij/zijn)

[email protected]

Scholenwerking - Promo

 

 

KALENDER