Team

Wannes Victoor (hij/zijn)

[email protected]

Coördinatie - Vrijwilligersreizen 18- tot 30-jarigen - Financieel verantwoordelijke

 

 


Ria Aeles (zij/haar)

[email protected]

Coördinatie - Vormings- en Personeelsverantwoordelijke 


Charlotte Vanhoof (zij/haar) - afwezig tot eind januari 2023

[email protected]

Vrijwilligerswerking - Workshops - Vrijwilligersreizen in eigen land - Diversiteit

 

 

Lotte Steurs (zij/haar) - vervanging Charlotte

[email protected]

Vrijwilligerswerking - Workshops - Vrijwilligersreizen in eigen land

 

 

 


Karen Heylighen (zij/haar)

[email protected]

Promo - Communicatie

 

 

 

Jo Eykens (hij/zijn) - afwezig tot december 2022

[email protected]

Scholenwerking - Promo

 

 

 

Cato Ponnet (zij/haar)

[email protected]

Vrijwilligersreizen 15-18-jarigen - scholenwerking (vervanging Jo)

KALENDER