Realisaties

Benieuwd naar wat onze vrijwilligers zoal realiseren tijdens hun vrijwilligersreizen wereldwijd? 

2020

Ondanks het feit dat er, omwille van de coronapandemie, amper buitenlandse vrijwilligersreizen plaatsvonden in 2020, werden er via fondsenwerving toch 12 buitenlandse projecten gesteund. Op een aantal projecten werd het budget gebruikt om technische projecten te realiseren. Op 7 projecten werd het bedrag echter aan noodhulp besteed om de lokale bevolking in deze uitzonderlijke tijd te helpen met voeding en hygiëne. 

Het volledige verslag van de realisaties en besteding van de ingezamelde fondsen van 2020 kan je hier inkijken.

Greep uit de realisaties 2020 - Buitenland


 

Greep uit de realisaties 2020 - België

In 2020 bleven onze vrijwilligers -noodgedwongen- in eigen land. Daar gingen ze aan de slag op 5 diverse technische projecten en ze zorgden voor een vrijetijdsprogramma in 4 verschillende opvangcentra voor asielzoekers. In eigen land zorgden de projecten zelf voor de nodige financiering. Bouworde voorzag hier enkel de hulp van haar vrijwilligers.

Een beknopt jaarverslag kan je hier inkijken.

 

Een greep uit de realisaties van voorbije jaren

Noodhulp 2020

De coronapandemie had op heel wat projecten een enorme impact. Vaak viel het aantal besmettingen wel mee maar was er een enorme impact door het wegvallen van toerisme, het wegvallen van inkomsten, jobs die verdwenen... In 2020 werd een aanzienlijk deel van de ingezamelde fondsen dan ook besteed aan noodhulp om de lokale bevolking in deze uitzonderlijke tijd te helpen met voeding en hygiëne.

Gambia Cambodja
Aankoop basisbenodigdheden armste families Aankoop rijst lokale families

Nepal - Pharpu

Omschrijving: in Pharpu werken we sinds 2014 aan de verbetering van de schoolgebouwen.

VOOR (2014) NA - 2020
Schooltje Realisatie binnen- en buitenpleisterwerk + schrijnwerk

Nepal - Japhe

Omschrijving: in een aantal afgelegen bergdorpjes in Nepal werken we sinds een aantal jaren aan de verbetering en bouw van klaslokalen.

VOOR NA - 2019
Schooltje Realisaties extra verdieping schooltje

Togo - Sichem

Omschrijving: Sinds 2017 werkt Bouworde samen met jonge werklozen aan de verbetering van de levensomstandigheden van de mensen in de omgeving door de bouw van scholen en bibliotheken.

VOOR NA - 2019
School & Bib 1e verdieping gerealiseerd. 2e verdieping opgestart
Sanitaire blok school Sanitaire blok school - eerste verdieping
- buitenmuren gerealiseerd

Rwanda - Butare

Omschrijving: In Butare werken we samen met Prof. Luk Cannoodt en zijn vrouw Claudine voor de uitbouw van een opvangplaats voor moederloze kinderen.

VOOR NA - 2017
Opvanggebouw Tweede verdieping opvanggebouw
gerealiseerd & geschilderd

 

Oeganda

Omschrijving: Duurzaam sanitair bouwen voor een lagere school

VOOR NA - 2017
Sanitair lagere school Sanitair gerealiseerd aan de hand van de
duurzame bottle brick methode

 

KALENDER