Bouworde & Corona - update 10/06

 10/06/2020

Ook bij Bouworde vzw kunnen we jammer genoeg niet om het nieuwe Coronavirus heen. Al gaat het met de verspreiding van het virus intussen gelukkig wel de juiste richting uit, de impact van het virus op onze maatschappij blijft enorm en de gevolgen voor onze organisatie groot.
We zijn van mening dat het zowel voor vrijwilligers als projecten ter plaatse nodig is om tijdig duidelijkheid te hebben over de geplande vrijwilligersreizen deze zomer. 
Eerder besliste onze Raad Van Bestuur al om heel wat vrijwilligersreizen te annuleren.
Gisteren boog de Raad Van Bestuur zich over de resterende bouwkampen zodat er voor elke vrijwilliger definitief uitsluitsel is.
Ook nu weer werd er lang vergaderd, alle mogelijke factoren werden onder de loep genomen, … Er werden opnieuw moeilijke beslissingen genomen. Het belooft jammer genoeg een vreemde Bouwordezomer te worden.

Wat is er beslist?

Vrijwilligersreizen 15- tot 18-jarigen

Bouworde vzw annuleert alle vrijwilligersreizen dit seizoen, behalve de vrijwilligersreizen in eigen land. De vrijwilligersreizen in eigen land kunnen doorgaan tenzij het betrokken project hier anders over beslist.

Vrijwilligersreizen 18- tot 30-jarigen

Ook hier worden alle vrijwilligersreizen dit seizoen geannuleerd, behalve de bouwkampen in België. De vrijwilligersreizen in eigen land kunnen doorgaan tenzij het betrokken project hier anders over beslist.
Vrijwilligersreizen Seizoen 2020 – tot 31/12/2020

Waarom deze beslissing?

De gezondheid en veiligheid van onze vrijwilligers en van de projecten ter plaatse zijn de grootste motivatie voor deze beslissingen. We vinden het als organisatie onze plicht om zowel vrijwilligers als projecten zo goed mogelijk te beschermen.  Aangezien in heel wat landen de situatie nog onzeker is en we noch onze vrijwilligers, noch onze projecten (en de lokale bevolking), kunnen garanderen dat alles gezond en veilig kan verlopen, werd er beslist om heel wat vrijwilligersreizen te annuleren. 

Voor projecten buiten Europa speelt ook mee dat de medische voorzieningen ter plaatse er vaak minder goed zijn dan hier en dat de lokale bevolking dus ook extra kwetsbaar is bij een nieuwe besmettingsgolf.

Daarnaast willen we ook vermijden dat, in het bijzonder onze minderjarige vrijwilligers, vast komen te zitten in het buitenland mochten er bij een eventuele nieuwe outbreak opnieuw grenzen sluiten. Daarom werd het merendeel van de vrijwilligersreizen voor 15- tot 18- jarigen jammer genoeg eerder al geannuleerd.

Bovendien houden we ons aan de door de overheid opgelegde regels binnen het jeugdwerk. Daardoor kunnen vrijwilligersreizen die verder dan 150 km buiten onze landsgrenzen plaats zouden vinden, niet doorgaan. Deze zomer kunnen er daarom dus ook binnen Europa (met uitzondering van kampen in eigen land) jammer genoeg geen vrijwilligersreizen worden georganiseerd. 

Ook zijn er sinds de Coronacrisis losbarstte in maart nog amper nieuwe inschrijvingen toegekomen waardoor er voor een aantal vrijwilligersreizen gewoonweg te weinig vrijwilligers waren.

Vrijwilligersreizen in eigen land kunnen, conform de jeugdwerkregels, wel doorgaan tenzij de betrokken projecten hier anders over beslissen. Voor de vrijwilligersreizen in eigen land werden alvast draaiboeken opgesteld om alles vlot en conform de regels te laten verlopen. 

Mijn vrijwilligersreis is geannuleerd. Wat nu?

Als je vrijwilligersreis niet door kan gaan als gepland, zal Bouworde bestemming per bestemming bekijken wat de mogelijkheden zijn. Alle vrijwilligers krijgen in eerste instantie een waardebon aangeboden ter waarde van hun huidige vrijwilligersreis. Via deze bon kan je je reis een jaartje uitstellen of de bon besteden aan een andere vrijwilligersreis uit ons aanbod van 2021.
Is dat niet mogelijk of is dat voor jou geen optie, dan wordt je vrijwilligersreis jammer genoeg geannuleerd.

Wat krijg je terug van Bouworde vzw? 

Bouworde sluit voor al haar vrijwilligers die met het vliegtuig reizen een reisbijstands- en annulatieverzekering af bij Allianz. Jammer genoeg dekken de meeste verzekeringen annulatie omwille van een epidemie niet. Zo ook Allianz. In principe kan je je gemaakte kosten dus niet terugkrijgen. 
Toch probeert Bouworde om je hierin zo goed mogelijk tegemoet te komen en zoveel mogelijk kosten (zo goed als alles) te recupereren. De financiële gevolgen voor vrijwilligers worden zo ingeperkt.

  • Je krijgt van Bouworde het lidgeld terugbetaald (variërend per bestemming bedraagt dit tussen 50 en 150€) alsook de kostprijs voor je verblijf te plaatse (kost en inwoon).
  • Elke vrijwilliger krijgt de kost van zijn/haar vervoersticket terug via de terugbetalingsaanvraag die Bouworde doet bij de betrokken luchtvaartmaatschappij. We vragen je wel om geduld te hebben. Bouworde stort terugbetalingen onmiddellijk door naar haar vrijwilligers, van zodra we ze zelf ontvangen.
  • Dossierkosten zijn echter niet te recupereren.

De volledige verzekeringspolis kan je hier nalezen.

Wanneer is er meer duidelijkheid over de mogelijkheden en de te recupereren kosten voor mijn specifieke kamp?

Intussen ontving ook elke vrijwilliger een mailtje met een stand van zaken voor zijn/haar bouwkamp. Hierin worden alle mogelijkheden overlopen en ook de te recupereren kosten opgelijst.

Wat betekent dit voor vrijwilligersreizen in eigen land?

Zijn er extra maatregelen tijdens mijn vrijwilligersreis in eigen land?

Vrijwilligersreizen in eigen land kunnen, conform de jeugdwerkregels, wel doorgaan tenzij de betrokken projecten hier anders over beslissen. Voor de vrijwilligersreizen in eigen land werden alvast draaiboeken opgesteld op basis van de geldende regels binnen het jeugdwerk deze zomer en de draaiboeken uitgewerkt door de Ambrassade. Zo kan alles vlot en conform de regels verlopen. Ook wij zullen met zogenaamde ‘bubbels’ werken en er zal uiteraard extra aandacht zijn voor hygiëne.

Verder vragen we om de geldende samenlevingsvoorschriften die de overheid adviseert te volgen, ook tijdens je vrijwilligersreis.


Meer info vind je via www.info-coronavirus.be

Wat als ik ziek word tijdens een vrijwilligersreis in eigen land?

In het draaiboek is een stappenplan voorzien dat gevolgd kan worden bij een vermoeden van Corona. Bij een vermoeden op een sociaal bouwkamp, keren alle vrijwilligers naar huis terug. Bij technische vrijwilligersreizen in eigen land kan het testresultaat afgewacht worden.

Wat met geplande workshops & preparees?

Alle nog geplande preparees krijgen een virtueel alternatief via Webinars. Ook werkte Bouworde de voorbije weken erg hard aan een virtueel aanbod voor vrijwilligers.

Is het Bouwordekantoor al terug geopend?

Sinds 3/06 is het Bouwordekantoor opnieuw telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9u en 12u. Langskomen kan voorlopig nog niet. Bouwordemedewerkers werken voorlopig nog op onregelmatige tijdstippen en wisselend van thuis uit of op kantoor. Iedereen blijft wel via mail bereikbaar.

Kan ik me nog inschrijven voor een vrijwilligersreis in eigen land?

Zeker en vast! 
Meer nog, Bouworde werkt momenteel hard om extra vrijwilligersreizen in België te voorzien. Hou dus zeker onze website en sociale media in de gaten!
Bovendien kan iedere vrijwilliger die dit jaar ingeschreven is/was voor een vrijwilligersreis, zo lang er plaatsjes resten, gratis deelnemen aan een vrijwilligersreis in eigen land. 

Wanneer komt het aanbod voor 2021 online?

Eind november staat de lancering van ons nieuwe aanbod gepland. Meer info volgt later.

Hou dus zeker onze website, nieuwsbrief, facebookpagina of Instagramaccount in de gaten.

Weet verder dat deze beslissing ons financieel, maar vooral ook emotioneel zwaar valt want voor het eerst in onze 67-jarige geschiedenis kunnen we maar beperkt doen wat we voor ogen hebben; het blikveld van jongeren verruimen via vrijwilligerswerk wereldwijd… 

Zit je toch nog met een vraag? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via [email protected]   

Hou je gezond. We hopen elkaar snel in betere omstandigheden terug te kunnen zien.

Het Bouwordeteam
Wannes, Ria, Charlotte, Barbara, Jo, Karen en stagiaire Bep.


KALENDER