Missie & Visie

“EEN WIJDE BLIK VERRUIMT HET DENKEN”

Missie & Visie

Bouworde vzw wil het blikveld van jongeren verruimen, hen begeleiden in hun ontwikkeling naar kritische wereldburgers en hun zin voor solidariteit bevorderen. Bouworde streeft naar een wereld waarin de basisrechten van elk individu gerespecteerd worden. 

Als vormingsorganisatie geeft Bouworde vzw jongeren de kans om de wereld ánders te leren kennen door zich als vrijwilliger in te zetten op zinvolle sociale, technische of ecologische projecten wereldwijd. De jongeren ontdekken zo andere culturen, leren werken in groep en worden zich via de confrontatie ter plaatse bewust van de ongelijkheid in de wereld en van andere maatschappelijke problemen. Bovendien wil Bouworde hen de kans geven om, in nauwe samenwerking met de lokale bevolking, hun steentje bij te dragen aan een betere wereld.

KALENDER