Jaarverslag

Bouworde - Jaarverslag 2019

Bouworde vzw organiseerde in 2019 maar liefst 124 vrijwilligersreizen in 32 verschillende landen. 982 jongeren kregen daarbij de kans om als vrijwilliger aan de slag te gaan op één van 81 zinvolle sociale, technische of ecologische projecten. Ze ontdekten zo andere culturen, leerden werken in groep en werden zich via de confrontatie ter plaatse bewust van de ongelijkheid in de wereld en van andere maatschappelijke problemen. De ingezamelde fondsen werden in nauwe samenwerking met de lokale bevolking ingezet ten voordele van de projecten.

Daarnaast organiseerde Bouworde ook 19 workshops  om vrijwilligers voor te bereiden op een vrijwilligersreis. 116 begeleiders (kamp- en groepsbegeleiders) werden bovendien klaargestoomd.

De CO2-taks (die eveneens vervat zit in de kampprijs) bracht € 5070 op. Hiermee kocht Bouworde in samenwerking met natuurbehoudsorganisatie Natagora een stuk bosgrond van 1,47 hectare aan. Dit gebied kan nu uitgroeien tot oerbos. Zo trachten we de milieu-impact van onze vrijwilligersreizen te verminderen.

De deelnemers beoordeelden hun vrijwilligersreis in 2019 met een erg mooie gemiddelde tevredenheidsscore van 91,6%.

 

Kijk hier het volledige jaarverslag in. 

 

Fondsenwerving - in cijfers

Het totaal ingezamelde bedrag bedroeg € 118 776,67. Zo’n € 115 819,89 hiervan werd ingezet als materiaalbudget op 30 verschillende projecten. Ter plaatse werd met dit budget het nodige werkmateriaal(bakstenen, verf, sanitair, maar ook educatief of verzorgingsmateriaal) aangekocht, werden lokale vaklui ingehuurd, transportkosten gefinancierd, ... zodat vrijwilligers er nuttig werk konden verrichten en effectief hun steentje konden bijdragen. De overschot (€ 2 956,78) van het ingezamelde bedrag wordt overgezet naar de projecten van 2020.

Een gedetailleerd bestedingsrapport kun je hier nalezen.

Een greep uit de realisaties

KALENDER