Jaarverslag

Bouworde - jaarverslag 2021

2021 bleef sterk beïnvloed door de coronapandemie, al kon Bouworde vzw wél opnieuw buitenlandse vrijwilligersreizen organiseren en opnieuw meer jongeren als vrijwilliger uitsturen.

Van de 86 geplande vrijwilligersreizen konden er 56 (zo’n 65%) doorgaan in 11 verschillende landen. Van de 555 ingeschreven jongeren gingen er 347 (63%) aan de slag op 38 projecten. Omwille van de coronapandemie werden jammer genoeg opnieuw een aantal reizen, soms last minute, geannuleerd.

Desondanks wist Bouworde er een geslaagd vrijwilligersseizoen van te maken. Deelnemers beoordeelden hun vrijwilligersreis in 2021 met een gemiddelde tevredenheidsscore van 9,2/10. Opsteker: er werd geen enkele coronabesmetting vastgesteld bij vrijwilligers tijdens onze vrijwilligersreizen!

Bouworde verfijnde (noodgedwongen) zijn digitale aanpak. Maar liefst 30 preparees en 10 workshops kregen, omwille van coronabeperkingen, opnieuw een digitale invulling. Slechts 1 preparee kon fysiek doorgaan. 59 begeleiders werden online opgeleid.

Bouworde zette in 2021 sterk in op duurzaamheid. Het steunde 16 ecologische projecten door er 116 vrijwilligers naartoe te sturen. Het aantal trein- en busreizen steeg aanzienlijk. De vrijwilligers die toch met het vliegtuig reisden, verminderden via de co2- taks, die in totaal 600€ opbracht, de impact van hun ecologische voetafdruk.

Tot slot werden er 19 Europese projecten bezocht en beoordeeld. Zo willen we ons aanbod in Europa uitbreiden en inspelen op de noden van de (nabije) toekomst.

 

Kijk het volledige jaarverslag in.

Fondsenwerving - in cijfers

In 2021 was er € 19 450 aan fondsen beschikbaar. De grote meerderheid van onze projecten uit 2021 (allen binnen Europa), gaven echter aan geen nood te hebben aan financiële steun. Daar was dan ook enkel de fysieke ondersteuning door onze jongeren van tel.

Daarom werd € 8516 overgezet naar te realiseren projecten in 2022. € 5368 werd geïnvesteerd in de algemene werking van de organisatie. € 5567 werd in 2021 besteed aan projecten in Marokko, Kroatië en Roemenië.

In Marokko gingen er in 2021 geen vrijwilligers aan de slag maar kon er via de ingezamelde fondsen een nieuw basket/voetbalveld gerealiseerd worden in een kansarm dorp.
In Kroatië ging een deel van de fondsen naar noodhulp na de aardbeving van begin 2021 en werd de werking van het buurtcentrum van Gvozd ondersteund.
In Roemenië financierden de fondsen de renovatie van een boerderij voor kansarme jongeren.

Een greep uit de realisaties

Zowel in binnen- als buitenland realiseerden Bouwordevrijwilligers heel wat moois, al dan niet met financiële steun vanuit fondsenwerving. Een greep uit de realisaties.

 

 

In cijfers


Bouwordefonds

Via de solidariteitsbijdrage die vervat zit in de inschrijvingskost, via giften, inkomsten van Bouwordes trooperpagina, ... bevatte het Bouwordefonds € 1817,11. Bouworde vzw vulde het fonds zelf verder aan tot een totaal van € 5000.

Via het fonds konden in 2021 8 jongeren uit kansarme gezinnen aan gereduceerd tarief deelnemen aan een buitenlandse vrijwilligersreis en 8 jonge vluchtelingen namen gratis deel aan een bouwkamp in eigen land. Bijkomend sloeg Bouworde erin om 10 kansarme jongeren via het European Solidarity Corps te laten deelnemen aan een vrijwilligersreis in Kroatië.

 

Vorige jaarverslagen


KALENDER