Groepsbegeleiders

Groepsbegeleider?

Voor elk kamp voor 18- tot 30-jarigen zoekt Bouworde iemand uit de groep die de taak van groepsbegeleider op zich wil nemen. 
Een groepsbegeleider staat vooral in voor de begeleiding van de groep. Het is niet de bedoeling dat deze groepsbegeleider ook de leiding neemt op kamp. 
We zijn dan ook van mening dat ook niet-leidende types goede groepsbegeleiders kunnen zijn.

Taken op bouwkamp

• Je bent contactpersoon tussen het project, de groep en Bouworde.
• Je bewaakt de groepssfeer en probeert eventuele conflicten binnen de groep op te lossen.
• Je waakt over de veiligheid van de groep.
• Je evalueert regelmatig en koppelt nadien terug naar Bouworde.
• Je houdt een overzicht bij van besteding van het materiaalbudget (enkel voor €-kampen). 

Taken groepsbegeleider voor en na het kamp

• Je neemt deel aan een vormingsdag voor groepsbegeleiders.
• Je organiseert en begeleidt een bijeenkomst met je groep voor vertrek.
• Je organiseert en begeleidt een bijeenkomst met je groep na terugkeer.
• Je neemt deel aan de evaluatievergadering voor groepsbegeleiders in oktober.
• Je vult na terugkeer een vragenlijst in.

Neem je deze zomer deel aan een van onze vrijwilligersreizen en zie je het zitten om groepsbegeleider te zijn voor jouw bouwkamp? Dan kan je jezelf kandidaat stellen door een mailtje te sturen naar Ria.

Tip

Jaarlijks zoekt Bouworde ook heel wat begeleiders voor de bouwkampen voor 15- tot 17- jarigen. Interesse om kampbegeleid(st)er te worden? Lees dan gauw meer.

 

KALENDER