Bouworde Vlaanderen VZW

  • slide
  • slide

FAQ

Vragen

Leeftijden

Ik word 15 jaar in december 2016. Mag ik in juli 2016 dan wel mee op kamp? Op dat moment ben ik immers nog geen 15?

Ik word 18 jaar in juli 2016. Mag ik met de 18- tot 30- jarigen mee? Of kies ik voor 15-17 jaar?

Ik word 31 jaar in oktober 2016. Mag ik nog mee op bouwkamp?

Waarom mogen 15- tot 17- jarigen niet naar dezelfde kampen/bestemmingen als 18+?
 

Praktisch

Hoe lang wordt er per dag gewerkt op bouwkamp? Wordt er elke dag gewerkt?

Met hoeveel groepsleden vertrekken we op reis?

Als ik mee op kamp ga, moet ik de verplaatsing naar het project dan alleen maken?

Wanneer ken ik mijn kampgenoten?

Ik ben vegetariër. Kan hier rekening mee worden gehouden op kamp?

Ik heb me ingeschreven voor een bepaald bouwkamp, maar zou toch nog graag van kamp veranderen. Kan dat?

Ik kan het totaalbedrag (kampprijs) niet in één keer betalen. Is het mogelijk om in schijven te betalen?

Wat houdt de flight selection verzekering die Bouworde vzw afsluit via Alianz juist in?

Annulatie

Ik wil me graag inschrijven, maar weet nog niet of ik herexamens zal hebben. Kan ik nog annuleren als dat het geval mocht blijken?

Mijn grootvader is ernstig ziek. De kans dat hij zal sterven is groot. Kan ik in dat geval het kamp onderbreken?

Fondsenwerving

Waarom moet ik zelf nog iets betalen (vliegticket & verblijf) als ik ter plaatse vrijwilligerswerk ga verrichten?

Waarom moeten sommige kampen nog extra fondsen werven vooraf? Is onze fysieke hulp niet voldoende?

Het bouwkamp waarvoor ik ben ingeschreven is voorzien van een euro-teken symbool. Wat betekent dit?

Het kamp waarvoor ik ben ingeschreven is niet voorzien van een euro-teken. Moet ik dan vooraf geen fondsen werven?

Wat gebeurt er met de opbrengst van fondsenwervingsactiviteiten?

 

Antwoorden

Leeftijden

Ik word 15 jaar in december 2016. Mag ik in juli 2016 dan wel mee op kamp? Op dat moment ben ik immers nog geen 15?
Ja, deelnemen aan een bouwkamp is mogelijk vanaf het jaar waarin je 15 wordt. Aangezien je in 2016 nog 15 zal worden, kan je gewoon mee.

Ik word 18 jaar in juli 2016. Mag ik met de 18- tot 30- jarigen mee? Of kies ik voor 15-17 jaar?
Je kan met de 15 - tot 17- jarigen mee als je op het moment van vertrek nog géén 18 jaar bent. Verjaren tijdens het kamp mag wel.
Word je 18 jaar nog vóór je vertrekt (bv. april): dan ben je al 18 jaar op het moment van vertrek en kan je niet meer mee met 15-17 jaar, maar mag je aansluiten bij de 18- tot 30- jarigen.

Ik word 31 jaar in oktober 2016. Mag ik nog mee op bouwkamp?

Je mag op het moment van vertrek nog géén 31 zijn. Wie verjaart in oktober (en dan 31 wordt) kan dus nog mee op kamp in juli. Wie echter in april al verjaart, is op het moment van vertrek al 31 jaar en kan jammer genoeg niet meer mee op kamp in juli.

Waarom mogen 15- tot 17- jarigen niet naar dezelfde kampen/bestemmingen als 18+?

Bouworde kiest ervoor om niet alle bestemmingen open te stellen voor 15- tot 17- jarigen. De kampen voor 15- tot 17- jarigen zijn iets anders georganiseerd dan de kampen voor 18-30 jaar. Zo gaan er op deze kampen steeds twee vooraf geselecteerde groepsbegeleiders (20+) mee. Zij voorzien leuke avond- en weekendactiviteiten.
Bij de bouwkampen voor 18- tot 30- jarigen is die specifieke begeleiding niet vereist. Zij kiezen zelf in groep welke activiteiten ze op vrije momenten zullen ondernemen.
Daarom kiezen we bij Bouworde vzw voor een strikte opsplitsing tussen kampen voor 15-17 jaar en 18-30 jaar.

Praktisch

Hoe lang wordt er per dag gewerkt op bouwkamp? Wordt er elke dag gewerkt?

  • 15- tot 17- jaar: Zij werken vier dagen per week, ongeveer zes uur per dag.
  • 18- tot 30- jaar: Op deze kampen werk je vijf dagen per week, zo'n 7 tot 8 uur per dag.

Tijdens het weekend en 's avonds ben je meestal vrij. De vrije tijd kan je zelf (in samenspraak met de groep) invullen met ontspannende activiteiten, uitstapjes, verkenning van het land, ... Soms varieert dit wat, afhankelijk van project tot project.

Met hoeveel groepsleden vertrekken we op reis?
Dat hangt een beetje af van de inschrijvingen voor een project en de aard van een bepaald project. Algemeen geldt:
15- tot 17- jaar: 12 deelnemers + twee begeleiders
18- tot 30- jaar: 5 tot 15 deelnemers
IBO kampen voor 18+: Dit zijn internationale projecten. Bouworde Vlaanderen stuurt steeds vijf deelnemers naar dergelijk kamp. Ter plaatse beland je echter in een grotere groep met leden/deelnemers uit andere Bouwordelanden.

Als ik mee op kamp ga, moet ik de verplaatsing naar het project dan alleen maken?

Neen, je reist steeds samen met je groep naar het project. 15- tot 17- jarigen worden overigens de gehele reis begeleid door twee groepsbegeleiders (21+).

Wanneer ken ik mijn kampgenoten?

Als een bouwkamp compleet is, bezorgen we je de contactgegevens van je kampgenoten. Tijdens de Preparee (voorbereidingsmoment) ontmoet je ook je kampgenoten. Aanwezig zijn voor de Preparee is dan ook zeker aan te raden!

Ik ben vegetariër. Kan hier rekening mee worden gehouden op kamp?

Bouworde vzw probeert hier in de mate van het mogelijk rekening mee te houden. Breng ons hier vooraf van op de hoogte en vermeld het zeker ook op je bevestigingsformulier. Let wel, in sommige landen is het erg moeilijk om hier rekening mee te houden (groenten zijn soms schaars, ...)

Ik heb me ingeschreven voor een bepaald bouwkamp, maar zou toch nog graag van kamp veranderen. Kan dat?

In dit geval contacteer je zo snel mogelijk het secretariaat. Als er op het bouwkamp waarnaar je graag zou veranderen nog plaats is en we nog geen ticket voor jou hebben vastgelegd, bekijken we of we je inschrijving nog kunnen wijzigen.

Ik kan het totaalbedrag (kampprijs) niet in één keer betalen. Is het mogelijk om in schijven te betalen?

Dat is zeker mogelijk. Je neemt best contact op met Bouworde om een praktische regeling uit te werken. Je moet wel binnen de zeven dagen een voorschot betalen en het saldo uiterlijk één maand voor vertrek.

Wat houdt de flight selection verzekering die Bouworde vzw afsluit via Alianz juist in?

Voor alle Bouwkampen waarvan de deelnemers met het vliegtuig reizen, sluit Bouworde vzw een reisbijstandsverzekering af. Nalezen wat de Flight Selection (zonder exclusieve garanties) polis van Alianz juist inhoudt kan hier. Je vindt er o.a. informatie in terug over de geldende annuleringsvoorwaarden.
Type verzekering: Flight Selection zonder exclusieve garanties
Opgelet: de reisbijstandverzekering geldt niet voor deelnemers die niet per vliegtuig (bv. per trein) op bouwkamp trekken.

Annulatie

Ik wil me graag inschrijven, maar weet nog niet of ik herexamens zal hebben. Kan ik nog annuleren als dat het geval mocht blijken?

Annuleren omwille van herexamens kan en is een geldige annulatiereden op voorwaarde dat het herexamen plaatsvindt tijdens of binnen 31 dagen na de reis en uitstel onmogelijk is. Je verwittigt Bouworde wel zo snel mogelijk van je annulatie.

Mijn grootvader is ernstig ziek. De kans dat hij zal sterven is groot. Kan ik in dat geval het kamp onderbreken?

Bij overlijden van een familielid (tot tweede graad verwantschap) kan je kosteloos gerepatrieerd worden indien je bij ons een reisbijstandsverzekering afsloot. Neem in dat geval steeds zo snel mogelijk contact op met het secretariaat.

Fondsenwerving

Waarom moet ik zelf nog iets betalen (vliegticket & verblijf) als ik ter plaatse vrijwilligerswerk ga verrichten?

Bouworde is een vzw die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. De subsidies dekken echter enkel de kosten die Bouworde heeft voor haar algemene werking (werking secretariaat, ...). Daarom zijn we verplicht om de deelnemers om een bijdrage te vragen. Wij maken géén winst uit de bijdragen die deelnemers leveren. De kampprijs die je betaalt dient enkel om de reële kosten (vliegtickets, logement, maaltijden, verzekeringen, enz.) te dekken.

Waarom moeten sommige kampen nog extra fondsen werven vooraf? Is onze fysieke hulp niet voldoende?

Deze specifieke projecten (aangeduid met euro-teken in het kampaanbod) zijn uiteraard erg blij met jullie fysieke hulp, maar hebben vaak niet de middelen om zelf bakstenen, verf, animatiemateriaal, … aan te kopen. Daarom vragen we jullie om via leuke acties (verkoop gadgets, organisatie spaghettifestijn, sponsortocht, …) extra materiaalbudget te verzamelen. Dat verzamelde budget kunnen jullie samen met de projectverantwoordelijke ter plaatse inzetten om datgene aan te kopen wat echt nodig is zodat jullie effectief aan de slag kunnen om een klasje te verven, weeskinderen te animeren, …

Het bouwkamp waarvoor ik ben ingeschreven is voorzien van een euro-teken symbool. Wat betekent dit?

Deze bouwkampen hebben zelf niet de middelen om bouwmaterialen of educatief materiaal aan te kopen. We verwachten van de deelnemers een extra inspanning om aan fondsenwerving te doen. Door vooraf fondsen te werven, kan je op je kamp nuttig werk verrichten.
In de eerste plaats betaal je als deelnemer aan deze bouwkampen 100 euro extra bij inschrijving. In ruil krijg je een pakket met gadgets die je kan verkopen. De 100 euro kan je zo terugverdienen.
Daarnaast moedigen we deelnemers aan deze kampen aan om bijkomende fondsenwervingsactiviteiten te organiseren (wafelslag, sponsortocht, …). Meer info vind je op onze website.

Het kamp waarvoor ik ben ingeschreven is niet voorzien van een euro-teken. Moet ik dan vooraf geen fondsen werven?

Dit zijn bouwkampen op projecten waar geen extra fondsenwerving noodzakelijk is. Toch zijn extra inkomsten ook op dit kamp meer dan welkom. We moedigen extra fondsenwervingsacties dan ook graag aan. Inspiratie vind je op de website.

Wat gebeurt er met de opbrengst van fondsenwervingsactiviteiten?

Voor alle ingezamelde fondsen geldt dat 90% integraal bij het project belandt. De overige 10% gaat naar de specifieke projectwerking (prospecties, kwaliteitsbewaking, administratieve ondersteuning subsidiedossiers, …) en dekt waar mogelijk, bankkosten.
Het ingezamelde bedrag vormt zo het materiaalbudget. Dat budget kan je op het project, in samenspraak met de projectverantwoordelijke, besteden aan de aankoop van materiaal (bouwmateriaal als verf, bakstenen, … maar ook educatief materiaal als spelletjes, kleurpotloden, …). De ingezamelde fondsen zorgen er op die manier voor dat we daadwerkelijk de slagkracht hebben om te bouwen aan een betere wereld voor iedereen.
Voor wat de 100€ die je vooraf betaalt voor de gadgets betreft, geldt dat 75€ rechtstreeks naar je project gaat. De overige 25€ vergoedt de productiekost van de gadgets.
 

 

Schrijf je in!

Kalender

21/10 : Bezoek ons tijdens Go Strange!
Gebeten door vrijwilligerswerk & benieuwd naar wat Bouwo ... meer info
18/11 : Evaluatie groepsbegeleiders
Evaluatie voor jongeren die in 2017 een vrijwilligersreis vo ... meer info
25/11 : Lancering Aanbod Vrijwilligersreizen 2018
25/11/2017 LANCERING VRIJWILLIGERSREIZEN 2018 Kriebelt het ... meer info
Bekijk kalender

Nieuwsbrief

* verplichte velden
/ /

Doe meer

Er zijn verschillende mogelijkheden om méér te doen voor Bouworde vzw. Onder het motto 'vele handen maken licht werk' dragen wij alle initiatieven een bijzonder warm hart toe ... meer info