Faq

 

 

Leeftijd

Ik word 15 jaar in december. Kan ik in juli dan al mee op kamp?

Ja, je kan deelnemen aan een bouwkamp vanaf het jaar waarin je 15 wordt. Als je dit jaar nog 15 wordt, kan je gewoon deelnemen.

Ik word 18 jaar in juli. Kan ik mee met de kampen voor 18- tot 30-jarigen? Of kies ik voor een kamp voor 15- tot 17-jarigen?

Je kan deelnemen aan de kampen voor 15- tot 17- jarigen als je voor vertrek nog géén 18 jaar bent. Verjaar je tijdens het kamp, dan kan je wel nog deelnemen.  Word je 18 jaar voor het vertrek, dan kan je niet meer mee met de 15- tot 17-jarigen.

Je kan mee met de 18-30-jarigen in het jaar dat je 18 wordt.

Dus word je vb. 18 jaar op 22 december, kan je mee met de 15-17-jarigen en met de 18-30-jarigen.
Word je 18 op 5 januari kan je alleen mee met de 18-30-jarigen.

Ik word 31 jaar in oktober. Mag ik nog mee op bouwkamp?

Ben je op het moment van vertrek nog géén 31 jaar, dan kan je deelnemen aan een kamp. Wordt je bijvoorbeeld 31 jaar in oktober, dan kan je in juli, augustus of september nog mee op kamp. Ben je in april al 31 jaar geworden, dan kan je jammer genoeg niet meer deelnemen omdat je op het moment van vertrek 31 jaar bent. 

Hoe zit dat met die leeftijdscategorieën?

  • Je kan mee met de 15- tot 17-jarigen vanaf het jaar dat je 15 wordt, tot je 18de verjaardag.
  • Je kan mee met de 16- tot 18-jarigen vanaf het jaar dat je 16 wordt, tot aan je 19de verjaardag.
  • Je kan mee met de 18- tot 25-jarigen vanaf het jaar dat je 18 wordt, tot aan je 26ste verjaardag.
  • Je kan mee met de 18- tot 30-jarigen vanaf het jaar dat je 18 wordt, tot je 31ste verjaardag.
  • Je kan mee met de 21- tot 30-jarigen vanaf het jaar dat je 21 wordt, tot je 31ste verjaardag.

Ik ben ouder dan 31 jaar. Organiseert Bouworde bouwkampen voor deelnemers die ouder zijn dan 31 jaar?

Bouworde organiseert geen kampen voor personen die ouder zijn dan 31 jaar. Ben je ouder dan 31 jaar en heb je interesse om vrijwilligerswerk te doen in het buitenland? Dan kan je altijd contact opnemen met onze partnerorganisatie in Nederland: IBO Nederland. Zij organiseren wel bouwkampen voor volwassenen. Meer info kan je op hun website vinden: www.ibo-nederland.org

Wat is juist het verschil tussen een vrijwilligersreis voor 18-25-jarigen en 18-30-jarigen?

Vrijwilligersreizen voor 18-25-jarigen zijn nieuw in ons aanbod. Naast vervoer en verblijf zijn ook vrijetijdsactiviteiten en een begeleider (zowel tijdens werk als vrije tijd) inbegrepen in de totaalprijs. Een aanrader voor wie met iets meer omkadering en net iets zorgelozer op vrijwilligersreis wil.

Bij de vrijwilligersreizen voor 18-30-jarigen kan je de vrije momenten nog grotendeels zelf invullen. Daardoor zit deze kost nog niet vervat in de totaalprijs. Een van de groepsgenoten is begeleider van de groep maar heeft heel wat minder omkaderende taken dan de begeleider bij 18-25-jarigen. Een aanrader voor wie op zoek is naar een vrijwilligersreis met net wat meer vrijheid.

Inschrijven

Ik wil me alleen inschrijven. Schrijven de meeste deelnemers zich alleen in of zijn er veel deelnemers die zich samen met een vriend of vriendin inschrijven?

De meerderheid van de jongeren die deelnemen, schrijven zich alleen in. Als je je alleen inschrijft, zal je dus zeker en vast niet de enige van de groep zijn die nog niemand kent. Jongeren die met Bouworde meegaan kiezen ervoor om samen in groep te reizen en om nieuwe mensen te leren kennen.

Ik wil me inschrijven voor een technisch bouwkamp maar heb geen technische voorkennis. Is dat een probleem?

Om als vrijwilliger deel te nemen aan een bouwkamp, heb je geen specifieke voorkennis nodig. De lokale projecten voorzien steeds een technische begeleider. Hij/zij geeft uitleg over het werk, begeleidt de groep en leert (indien nodig) bepaald technieken aan. Uiteraard is een grote dosis enthousiasme en veel zin om fysiek werk te verzetten onmisbaar!  Bouworde organiseert in het voorjaar steeds een aantal workshops ter voorbereiding op de bouwkampen. Zo kan je bijvoorbeeld voor je kamp leren metselen of deelnemen aan een workshop veiligheid op de werf of houtbewerking.

Ik heb me ingeschreven voor een bepaald bouwkamp, maar zou toch nog graag van kamp veranderen. Kan dat?

Wil je van kamp veranderen, contacteer dan snel een medewerker van Bouworde. Als er op het bouwkamp waarnaar je graag zou veranderen nog plaats is en we nog geen ticket voor jou hebben vastgelegd, bekijken we of we je inschrijving nog kunnen wijzigen.

Waarom moet ik inschrijvingsgeld betalen als ik ter plaatse vrijwilligerswerk ga verrichten?

Bouworde is een vzw die gesubsidieerd wordt door de Vlaamse overheid. De subsidies dekken echter enkel de kosten die Bouworde heeft voor haar algemene werking. Daarom zijn we genoodzaakt om een bijdrage te vragen aan de deelnemers. De kampprijs die je betaalt dient om de reële kosten (vliegtickets, logement, maaltijden, verzekeringen ...) te dekken.  Bouworde maakt géén winst uit de bijdragen die deelnemers leveren.

Is de vlucht inbegrepen in de prijs?

Ja, de vlucht is steeds inbegrepen in de prijs. Bouworde boekt voor alle deelnemers steeds de heen- en terugvlucht.

Ik kan het totaalbedrag van het kamp niet in één keer betalen. Is het mogelijk om in schijven te betalen?

Dat is zeker mogelijk. Neem contact op Bouworde om een praktische regeling uit te werken. We vragen wel steeds om binnen de zeven dagen een voorschot te betalen. Het saldo moet uiterlijk één maand voor vertrek betaald zijn.

 

Voorbereiding

Ik kan niet naar de Preparee (voorbereidingsmoment) van mijn kamp komen. Wat nu?  

Voor elk kamp organiseert Bouworde een Preparee (voorbereidingsmoment). Hier krijg je alle praktische info over je kamp en ontmoet je je kampgenoten. De Preparees zijn verplicht voor alle deelnemers. We vragen om meteen bij inschrijving de datum van jouw Preparee vrij te houden. Kan je onmogelijk naar de voorziene Preparee komen? Verwittig Bouworde dan. We nodigen je uit voor een inhaalpreparee of bekijken hoe we jou de belangrijke info kunnen bezorgen.

Hoe weet ik of ik een visum nodig heb voor mijn reisbestemming? Moet ik het visum zelf regelen?

Op de website staat bij ieder kamp genoteerd of je een internationaal paspoort en/of visum nodig hebt. Op de Preparee (voorbereidingsmoment) krijgen de deelnemers alle gedetailleerd info over de aanvraag, prijs, geldigheid ... van de nodige reisdocumenten. Na de Preparee vind je deze info terug op je Bouworde-account. Je staat zelf in voor het aanvragen van je internationaal paspoort en/of visum.

Hoe weet ik welke vaccinaties er nodig zijn voor mijn kamp?

Op de website staat bij ieder kamp genoteerd of er specifieke vaccinaties nodig zijn. Op de Preparee (voorbereidingsmoment) krijgen de deelnemers gedetailleerde info over de nodige vaccinaties. Na de Preparee vind je deze info terug op je Bouworde-account. We volgen hierbij de richtlijnen van het Instituut voor Tropische geneeskunde. Raadpleeg voor vragen of advies je huisarts.

Moet ik een extra reisverzekering afsluiten voor mijn kamp?

Bouworde sluit voor alle deelnemers een reisbijstand en annulatieverzekering af. Deze verzekering wordt afgesloten bij Allianz (Flight Selection, zonder exclusieve garanties) en is aanvullend op je eigen ziekteverzekering. Je moet dus geen extra reisverzekering afsluiten voor je kamp.

Wanneer krijg ik de contactgegevens van mijn kampgenoten?

Zodra je definitief bent ingeschreven (bevestigingsformulier ingevuld en ondertekend teruggestuurd én betaald), kan je de contactgegevens van de andere ingeschreven deelnemers terugvinden op je Bouworde-account. 

Waarom moeten vrijwilligers voor bepaalde projecten extra fondsen inzamelen? Is onze fysieke hulp niet voldoende?

De projecten waarvoor vrijwilligers extra fondsen moeten inzamelen, worden in het kampaanbod aangeduid met een €-teken. Uiteraard zijn de projecten erg blij met de fysieke hulp van vrijwilligers. Maar ze hebben niet de middelen om het nodige werkmateriaal aan te kopen. Daarom vraagt Bouworde aan de vrijwilligers om via acties geld in te zamelen. Het ingezamelde budget wordt tijdens het kamp ter plaatse gebruikt.

 

Annulatie en Verzekering

Ben ik verzekerd als ik deelneem aan een vrijwilligersreis?

We zorgen ervoor dat je goed verzekerd op vrijwilligersreis vertrekt.

Allereerst is iedere deelnemer verzekerd voor ongevallen en burgerrechtelijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. Deze verzekeringen gaan in vanaf je inschrijving en gelden ook tijdens de voorbereidende vormingen. De voorwaarden kan je nalezen in de volledige polis.
Vervolgens sluiten we voor vrijwilligers die naar het buitenland reizen een extra reisverzekering af, een totaalpakket waarin annulering, medische kosten en reisgoed gedekt worden (onder bepaalde voorwaarden).
Lees de volledige polis van Allianz na.

Ik kan niet meer deelnemen aan het kamp waarvoor ik me inschreef. Hoeveel geld krijg ik terugbetaald?

Bouworde sluit voor alle deelnemers die naar het buitenland reizen een annulatieverzekering af. Als je niet meer kan deelnemen, bekijkt de verzekering de reden van annulatie. Is het voor de verzekering een geldige reden, dan kan je een groot deel van je kampgeld terugbetaald krijgen. Bouworde houdt € 10 dossierkosten in en ook de kost van de verzekering zelf kan je niet recupereren.
Is het voor de verzekering geen geldige reden, dan krijg je in principe niets terug. Toch zal Bouworde altijd zijn best doen om je nog zoveel mogelijk terug te betalen. Hoeveel je exact krijgt terugbetaald, hangt dus af van persoon tot persoon.

Kan je niet meer deelnemen of heb je vragen over de annulatievoorwaarden, neem dan contact op met Bouworde.

Lees de volledige polis na.

Ik wil me inschrijven, maar weet nog niet of ik herexamens zal hebben. Kan ik nog annuleren als later blijkt dat ik herexamens heb?

Annuleren omwille van herexamens kan en is een geldige annulatiereden op voorwaarde dat het herexamen plaatsvindt tijdens of binnen 31 dagen na de reis en uitstel onmogelijk is. Bouworde houdt €10 dossierkosten in. Ook de kost van de verzekering zelf kan je niet recupereren. Verwittig Bouworde wel zo snel mogelijk van je annulatie.

Lees de volledige polis na.

Ik ben ziek en kan niet deelnemen aan het kamp. Wat moet ik doen?

Verwittig Bouworde zo snel mogelijk. Annuleren omwille van ziekte kan een geldige annulatiereden zijn. Bouworde opent een verzekeringsdossier voor je en de verzekering kijkt jouw dossier vervolgens na. Let op: niet alle medische redenen zijn geldig voor de verzekering. Zo komen psychische aandoeningen of chronische ziektes (waar je al bij inschrijving notie van hebt) niet in aanmerking voor de terugbetaling van de verzekering. Bouworde houdt € 10 dossierkosten in en ook de kost van de verzekering zelf kan je niet recupereren.

Lees de volledige polis na.

 

Mijn grootvader is ernstig ziek. De kans is groot dat hij zal overlijden als ik op kamp ben. Kan ik in dat geval het kamp onderbreken?

De verzekeringsmaatschappij komt tussen wanneer je voortijdig uit het buitenland moet terugkeren wegens het overlijden van een bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad. Neem in dat geval steeds zo snel mogelijk contact op met het secretariaat.

Lees de volledige polis na.


Op kamp

Moet ik de verplaatsing naar het project alleen maken?

Neen, je reist steeds samen met je groep. Deelnemers van de 18- tot 30-jarige kampen ontvangen voor vertrek een gedetailleerd reisomschrijving en reizen zelfstandig in groep naar het project. De kampen voor 15- tot 17- jarigen en 16- tot 18- jarigen worden steeds begeleid door twee kampbegeleiders (21+).

Gaat er een reisbegeleider mee?

Voor elk bouwkamp voor 18- tot 30-jarigen selecteert Bouworde een groepsbegeleider uit de ingeschreven deelnemers.  De groepsbegeleider volgt een extra vormingsdag en heeft dus op die manier meer achtergrond dan de rest van de deelnemers. De groepsbegeleider waakt over de groepssfeer, is het aanspreekpunt voor de groep, het project en Bouworde en voert een aantal kleine taken uit (bv. kampdagboek invullen, financiën bijhouden …), maar is geen reisbegeleider.

Voor elk kamp voor 15- tot 17-jarigen en 16- tot 18-jarigen selecteert Bouworde twee kampbegeleiders. Kampbegeleiders zijn tussen de 21 en 30 jaar, hebben ervaring als vrijwilliger bij Bouworde en/of met het begeleiden van groepen. Ze worden op het vormingsweekend helemaal klaargestoomd om 15-18-jarigen te begeleiden bij de reis, het werk, de vrijetijd …

En verder...

Ter plaatse kan je steeds ook rekenen op de lokale projectverantwoordelijke die het eerste aanspreekpunt vormt tijdens de vrijwilligersreis. Bij deze lokale contactpersoon kan je ook terecht in geval van problemen.
In geval van nood (ziekte, ongeval, …) tijdens je bouwkamp kan je ook dag en nacht, 7 dagen op 7 een Bouwordemedewerker in België contacteren via het noodnummer.

Ik heb interesse om groepsbegeleider te zijn bij de 18- tot 30-jarige kampen. Hoe kan ik dat worden?

Voor elk bouwkamp voor 18- tot 30-jarigen selecteert Bouworde een groepsbegeleider uit de ingeschreven deelnemers.  De groepsbegeleider volgt een extra vormingsdag en heeft dus op die manier meer achtergrond dan de rest van de deelnemers. Heb jij interesse om groepsbegeleider te zijn tijdens een bouwkamp, dan kan je je kandidaat stellen door op het inschrijvingsformulier het bijhorende vinkje te kleuren of door te mailen naar Ria. Als je alles goed hebt opgevolgd, krijg je een waardebon na je kamp voor het volgende jaar.

Ik heb interesse om kampbegeleider te zijn bij de 15- tot 17 of 16- tot 18- jarige kampen. Hoe kan ik dat worden?

Voor elk 15 - tot 17 en 16- tot 18-jarigen kamp selecteert Bouworde twee kampbegeleiders. Kampbegeleiders zijn tussen de 21 en 30 jaar, hebben ervaring als vrijwilliger bij Bouworde en/of met het begeleiden van groepen. Heb je interesse om kampbegeleider te worden? Hou dan onze website in de gaten. In het najaar organiseren we steeds een infoavond voor geïnteresseerde kampbegeleiders.

Hoeveel wordt er gewerkt op een bouwkamp?

Op bouwkamp werk je meestal 5 dagen per week, ongeveer 6 tot 8 uur per dag. ‘s Avonds en in het weekend is er vrije tijd. Deze vult de groep samen in met ontspannende activiteiten, uitstapjes, verkenning van het land … Op sommige projecten wordt er een concreet programma voor de vrijetijd aangeboden. Op andere projecten vullend de vrijwilligers dit volledig zelf in.

Ik ben vegetariër. Kan hier rekening mee gehouden worden op kamp?

Bouworde probeert hier in de mate van het mogelijk rekening mee te houden. Breng ons voor je kamp op de hoogte. Let wel, in sommige landen is het erg moeilijk om hier rekening mee te houden (groenten zijn soms schaars, vegetarisch eten is niet altijd gekend ...)

 

Bouworde & Corona

Bouworde neemt heel wat extra maatregelen om alles veilig en gezond te laten verlopen en het financiële risico voor vrijwilligers tot een minimum te beperken. Check alle maatregelen in ons Bouworde & Corona-dossier.

KALENDER