Bouworde & Corona

Ook in 2023 verwachten we nog een aantal restricties ten gevolge van de covid-19 pandemie, … maar toch hopen we er een min of meer ‘normaal’ vrijwilligersseizoen van te kunnen maken.

Er wordt bestemming per bestemming en project per project bekeken of er gereisd kan worden, ongeacht de ‘kleur’ van de bestemming. Nu heel wat mensen gevaccineerd zijn, zien we geen reden om ‘rode’ zones per definitie te mijden als ook alle randvoorwaarden het mogelijk maken om veilig te reizen uiteraard.

Weet dat gevaccineerd zijn, reizen een pak eenvoudiger maakt.’ Het zorgt op heel wat plekken voor meer bewegingsvrijheid en maakt ook in- en terugreizen minder ingewikkeld. Wie niet gevaccineerd is, moet momenteel ter plaatse vaak nog in quarantaine en dat is niet aan te raden tijdens een vrijwilligersreis.

Opgelet! Deelnemen aan een vrijwilligersreis buiten Europa kan momenteel enkel indien je volledig gevaccineerd bent aangezien Bouworde hierin het reisadvies van FOD Buitenlandse Zaken volgt.

Bouworde raadt momenteel een zelftest 1 dag voor vertrek sterk aan

Hoe zorgt Bouworde ervoor dat alles veilig en gezond verloopt op kamp?

De gezondheid en veiligheid van onze vrijwilligers en van de projecten ter plaatse zijn altijd onze grootste bezorgdheid. Daarom:

 • Houdt Bouworde constant vinger aan de pols bij projecten en overheden om snel gepaste beslissingen te nemen wanneer nodig.
 • Volgt Bouworde het advies binnen het jeugdwerk nauw op. Indien nodig zorgen we opnieuw voor uitgebreide draaiboeken, contactlogboek voor tracing, extra hygiënemaatregelen, …
 • Informeren we onze vrijwilligers tijdig over de inreisvoorwaarden (vaccinatiebewijs, negatieve test, quarantaine, …) van het land van bestemming en vragen we elke vrijwilliger om te voldoen aan de geldende inreisvoorwaarden. Daarnaast vragen we je wel om ook zelf waakzaam te zijn voor last minute wijzigingen hierrond.
  • Opgelet: als vrijwilliger draag je zelf de kosten die het gevolg kunnen zijn van het niet tijdig in orde brengen hiervan.
 • Vragen we om de geldende samenlevingsvoorschriften die de (lokale) overheid adviseert te volgen, ook tijdens je vrijwilligersreis.
 • Word je ziek tijdens je buitenlandse vrijwilligersreis? Dan ben je gedekt door onze inbegrepen reisbijstandsverzekering.
 • Bouworde raadt momenteel een zelftest 1 dag voor vertrek sterk aan

Als Bouworde de veiligheid niet kan garanderen, dan wordt je vrijwilligersreis geannuleerd (zie hieronder).

Hoe zit dat met de betaling?

Voor alle inschrijvingen voor een vrijwilligersreis in 2023 gelden de standaard algemene en bijzondere voorwaarden. Betalen doe je binnen 7 dagen na ontvangst van de betalingsmail.
Wie dit wenst kan er ook voor kiezen om in schijven te betalen om zo de financiële druk te spreiden.
Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het Bouwordefonds waardoor de kostprijs van een vrijwilligersreis sterk gereduceerd wordt.

Ik ben ingeschreven voor een vrijwilligersreis. 
Hoe wordt er bepaald of mijn bouwkamp al dan niet door kan gaan?

Jouw veiligheid en gezondheid en die van onze projecten zijn onze grootste bezorgdheid. Bouworde houdt met tal van (interne en externe) factoren rekening in de beslissing of jouw reis al dan niet door kan gaan.

Wie kan er niet deelnemen?

 • Wie ziek is kan niet deelnemen, ook al is het geen Covid-19.
 • Wie besmet is met Covid-19 kan niet deelnemen tijdens de opgelegde quarantaine- of isolatieperiode.
 • Behoor je tot een risicogroep? Jij of je ouders (indien -18) hebben de verantwoordelijkheid om aan te geven of de ziekte/aandoening onder controle is (bv. met medicatie). Bij twijfel overleg je met je arts.
 • Heb je een hoog risico-contact gehad met een besmette persoon? Bouworde vraagt expliciet je te testen (zelftest) 1 dag voor vertrek om besmetting zo goed mogelijk uit te sluiten. 

Welke externe factoren hebben er invloed?

 • Er wordt bestemming per bestemming en project per project bekeken of er gereisd kan worden, ongeacht de ‘kleur’ van de bestemming. Bouworde volgt het reisadvies van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken hierin nog steeds nauw op maar nu heel wat mensen gevaccineerd zijn, zien we geen reden om ‘rode’ zones per definitie te mijden als ook alle randvoorwaarden het mogelijk maken om veilig te reizen.
  • Opgelet: Deelnemen aan een vrijwilligersreis buiten Europa kan momenteel enkel indien je volledig gevaccineerd bent aangezien Bouworde hierin het reisadvies van Buitenlandse Zaken volgt.
 • Externe partners en overheden kunnen extra maatregelen opleggen. Bouworde informeert vrijwilligers hier tijdig over:
  • Lokale projectpartners kunnen beslissen om geen vrijwilligers (of bv. enkel gevaccineerde vrijwilligers) te ontvangen omwille van gezondheidsrisico’s (voor lokale bewoners en/of vrijwilligers).
  • De projectpartner kan ook bijkomende voorwaarden (verplicht negatieve test, vaccinatiebewijs, ...) eisen.
  • Het land van bestemming kan een aankomstverbod voor personen uit ons land instellen of bijkomende voorwaarden (verplicht negatieve test, quarantaine, vaccinatiebewijs …) eisen.
 • Beperkingen geformuleerd in het advies voor het jeugdwerk worden ook doorgevoerd binnen onze werking

Mijn vrijwilligersreis is geannuleerd. Wat krijg ik terug van Bouworde vzw?

Als Bouworde vzw jouw vrijwilligersreis, om welke reden ook, annuleert, krijg je als vrijwilliger alle kosten terugbetaald.

Kan ik mijn vrijwilligersreis zelf annuleren?

Dat kan maar hou er rekening mee dat de standaard annulatievoorwaarden gelden. Lees ze alvast na in de volledige polis van Allianz.

 • Is je annulatiereden geldig? Dan krijg je alles terugbetaald (behalve 10€ dossierskosten en de kostprijs van de verzekering zelf).
 • Ben je zelf besmet met het coronavirus? Moet je verplicht in quarantaine? Op vertoon van een doktersbriefje kan je geldig annuleren en krijg je dus zo goed als alles terugbetaald.
 • Bij annulatie zonder geldige reden draag je zelf de volledige kost. Lees de annulatievoorwaarden na in de verzekeringspolis.

Opgelet: Je staat zelf in voor het in orde brengen van eventuele verplichte reisdocumenten, inentingen, bewijzen (zoals covid safe pass, vaccinatiebewijs, ...). Als vrijwilliger draag je zelf de kosten die het gevolg kunnen zijn van het niet tijdig in orde brengen hiervan.

Wat als ik ziek word tijdens een vrijwilligersreis?

In eigen land

De zieke vrijwilliger keert terug naar huis en laat zich testen. Vanaf een 2e besmetting binnen dezelfde vrijwilligersgroep wordt de vrijwilligersreis stopgezet en keert iedereen naar huis terug.

In het buitenland

Je volgt de lokale maatregelen op inzake testing, mondmaskers, quarantaine en isolatie, …
Bouworde sluit voor iedereen die naar het buitenland op vrijwilligersreis gaat een goede reisbijstandsverzekering af. Word je zelf ziek tijdens je vrijwilligersreis, dan werkt onze inbegrepen reisverzekering aanvullend op je eigen ziekenfonds. Ook als je zelf besmet bent met Covid-19 ben je gedekt.

Moet je in het buitenland in quarantaine omdat je contact had met een besmet persoon (bv. een groepsgenoot)? Dan zoeken we samen met het project ter plaatse naar een gepaste oplossing. Bouworde draagt in elk geval gedurende de eerste drie dagen je kosten. In de meeste gevallen zal je de resterende dagen kosteloos je quarantaine kunnen uitzitten op het project. 

Opgelet! Wees je ervan bewust dat je vrijwilligersreis bij een besmetting met covid-19 tijdens het kamp (bij jezelf of groepsgenoten, …), omwille van een mogelijk domino-effect, aanzienlijk kan uitlopen.

Coronacoördinator

De coronacoördinator bij Bouworde kan je tijdens jouw vrijwilligersreis 24/7 bereiken via het noodnummer +32 (0)475 41 45 91.

Kan deze info nog wijzigen?

Ja. De situatie is voortdurend in verandering en we volgen alles continu op de voet op. Aanpassingen en wijzigingen zijn dus steeds mogelijk. Van wijzigingen die invloed hebben op jouw geboekte vrijwilligersreis word je steeds zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.  

Zit je toch nog met een vraag? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer info vind je via www.info-coronavirus.be 

Hou je gezond en zorg goed voor elkaar.  
Het Bouwordeteam 

KALENDER