Algemene Informatie

 

Bouwkamp? Vrijwilligersreis?

Bouworde vzw organiseert vrijwilligersreizen, ook bouwkampen genoemd, voor jongeren van 15 tot 30 jaar op meer dan 70 projecten in binnen- en buitenland. Een vrijwilligersreis is een unieke inleefervaring waarbij jongeren samen met leeftijdsgenoten als vrijwilliger aan de slag gaan. Tijdens je bouwkamp voer je allerlei technische, sociale en/of ecologische taken uit, met en voor de plaatselijke bevolking. Door intensief samen te leven en te werken ontdek je de wereld op een heel andere en bijzondere manier.

Ver weg, dichtbij, een korte break, enkele weken of zelfs maanden, als individuele deelnemer aansluiten bij een groep (internationale) jongeren, met je eigen klas of jeugdbeweging … het kan allemaal!

 


 

Programma

De startdatum die je bij een bouwkamp terugvindt, is de vertrekdatum vanuit België. De vermelde einddatum is de aankomstdatum terug in België.

Het takenpakket is vooraf al bepaald. Toch vragen we je om steeds flexibel te zijn. Af en toe zijn kleine wijzigingen mogelijk. Indien dit zich voordoet, verwittigen we je tijdig en zoeken we naar een gelijkaardig alternatief met een vergelijkbare taakinvulling.

Noch technische ervaring, noch andere voorkennis zijn vereist om deel te nemen. Als vrijwilliger help je bij de uitvoering van de werken, vaak samen met lokale vaklui. Een technisch begeleider zet je op weg en stuurt bij waar nodig.

Elke vrijwilliger werkt bovendien naar eigen vermogen en kunnen. Je bepaalt dus grotendeels zelf het werkritme. De ene vrijwilliger is immers (fysiek) tot meer in staat dan de andere. Onze projecten weten en respecteren dat.

Vrije tijd

Een vrijwilligersreis bestaat doorgaans uit vijf werkdagen per week. Je werkt ongeveer 8u per dag. Dat wil zeggen dat je twee dagen per week (meestal het weekend) vrij bent om het land te verkennen, cultuur op te snuiven en/of te ontspannen.

Afhankelijk van het gekozen bouwkamp (zie op de specifieke kamppagina’s) kan je de vrije tijd zelf invullen, organiseert het project mee de vrije tijd of ligt het vrijetijdsprogramma al vast.

Enkel bij de kampen voor 15- tot 18-jarigen en 18- tot 25-jarigen is de vrije tijd al vervat in de totaalprijs. Bij alle andere bouwkampen is deze kost nog niet inbegrepen in de prijs.

 

Voor wie?

Onze vrijwilligersreizen zijn bewust heel toegankelijk en laagdrempelig. Iedereen kan dus deelnemen en voorkennis is dan ook niet vereist. Wel rekenen we op een flinke portie enthousiasme en motivatie om de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast ben je bereid om vooraf een aantal vormingen mee te maken. Tot slot zijn er wel een aantal leeftijdsvoorwaarden en woonplaatsvereisten.

Leeftijd

 • 15- tot 18-jarigen
 • 18- tot 25-jarigen (nieuw!)
 • 18- tot 30-jarigen

Deelnemen kan vanaf het jaar waarin je de aangeduide ondergrens (bv. 15 of 18) bereikt en zolang je niet ouder bent dan de bovengrens (bv. 18 of 25). Binnen deze leeftijdsgroepen gelden er, afhankelijk van o.a. de intensiteit van het project, soms bijkomende leeftijdsvoorwaarden.

(Nationaliteit en) Woonplaats

Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en je bent aangesloten bij een Belgische mutualiteit. Enkel dan kan je deelnemen aan een van onze vrijwilligersreizen.
Vrijwilligers die hun domicilie in Nederland hebben, kunnen enkel terecht bij onze Nederlandse collega’s.

Vorming

Je hebt geen (technische) voorkennis nodig om deel te nemen aan een bouwkamp. Je moet wel bereid zijn de door Bouworde georganiseerde vorming te volgen. We verwachten je dan ook op de Preparee en je groepsbegeleider nodigt je voor vertrek ook uit op een check-in. Daarnaast ben je van harte welkom om deel te nemen aan een van onze workshops.

Wie zijn mijn kampgenoten?

De meeste vrijwilligers die zich inschrijven voor een vrijwilligersreis kennen nog niemand bij inschrijving. Het is echter wel mogelijk om je met één of meerdere vriend(inn)en in te schrijven, we houden hier mee rekening bij het toekennen van je bouwkamp.

Staat er bij je kampkeuze dat er ook internationale vrijwilligers (int) meegaan, dan zijn dit meestal Duitsers, Nederlanders, Italianen of Oostenrijkers (vrijwilligers van ons internationaal netwerk - Internationale Bouworde of IBO).


 

Omkadering

Bouworde vzw zorgt op diverse manieren voor de goede omkadering van jouw vrijwilligersreis.

Vooraf

Bouworde selecteert projecten, regelt je reis en zorgt er via diverse vormingen en voorbereidende momenten voor dat je helemaal klaar bent om op vrijwilligersreis te vertrekken.

Tijdens je reis

 • Tijdens alle vrijwilligersreizen gaan er één of meerdere begeleiders mee.
  • Kampen voor minderjarigen: 2 begeleiders
  • Kampen voor 18-25-jarigen: 1 begeleider
  • Kampen voor 18-30-jarigen: 1 begeleider (één van je groepsgenoten)
 • Ter plaatse kan je steeds ook rekenen op de lokale projectverantwoordelijke die het eerste aanspreekpunt vormt tijdens de vrijwilligersreis. Bij deze lokale contactpersoon kan je ook terecht in geval van problemen.
 • In geval van nood (ziekte, ongeval, …) tijdens je bouwkamp kan je ook dag en nacht, 7 dagen op 7 een Bouwordemedewerker in België contacteren via het noodnummer.

Prijs

Bij je inschrijving betaal je steeds een deelnamekost. We leggen je graag uit waaruit het kostenplaatje precies bestaat.

Algemeen

De deelnameprijs vergoedt enerzijds de reële kosten die we maken om jouw vrijwilligersreis te organiseren. Anderzijds kunnen we via een deeltje van de deelnameprijs als organisatie het hoofd (net) boven water houden. Bouworde is er als vzw allerminst op uit om winst te maken via de vrijwilligersreizen die we organiseren.

De verschillende kostenposten op een rijtje

 • Inschrijving: lidgeld, vrijwilligersverzekering, vorming
 • Verblijf: logement & maaltijden (18+: enkel op werkdagen)
 • Reiskost: vlucht of trein (dus vervoer tot het project), reis en annulatieverzekering
 • 15-18-jarigen en 18-25-jarigen: begeleider(s) en vrije tijd

Kijk onze prijssamenstelling gerust in detail na.

 

Sociaal tarief

Via het Bouwordefonds willen we jaarlijks een financiële tegemoetkoming bieden aan jongeren die het nodig hebben. Jongeren die via een klevertje van hun ziekenfonds kunnen aantonen dat ze in het stelsel van verhoogde tegemoetkoming zitten, kunnen aanspraak maken op het fonds. De kostprijs van een vrijwilligersreis wordt dan sterk gereduceerd. Een tegemoetkoming vraag je, vóór je kampinschrijving, aan door te mailen naar [email protected].

 

Verzekering

We zorgen ervoor dat je goed verzekerd op vrijwilligersreis vertrekt.

Allereerst is iedere deelnemer verzekerd voor ongevallen en burgerrechtelijke aansprakelijkheid t.o.v. derden. Deze verzekeringen gaan in vanaf je inschrijving en gelden ook tijdens de voorbereidende vormingen. De voorwaarden kan je nalezen in de volledige polis.
Vervolgens sluiten we voor vrijwilligers die naar het buitenland reizen een extra reisverzekering af, een totaalpakket waarin annulering, medische kosten en reisgoed gedekt worden (onder bepaalde voorwaarden). Kijk de volledige polis van Allianz in.

Een antwoord op meer concrete vragen vind je in de Frequently Asked Questions.

 

 

 

Voorbereiding

Het is belangrijk dat vrijwilligers goed voorbereid worden op hun bouwkampavontuur. Voor elk kamp organiseren we een specifiek en verplicht voorbereidingsmoment (preparee). Hier krijg je als vrijwilliger alle praktische info over je vrijwilligersreis en kan je kennis maken met je groepsgenoten. De data van deze voorbereidingsmomenten staan bij ieder kamp op de website vermeld. Zo kan je deze datum bij inschrijving meteen vrijhouden.

Naast de preparees bieden we ook heel wat interessante workshops aan. Interesse om te leren metselen? Nieuwsgierig naar de Marokkaanse keuken of Nepalese cultuur? Graag wat meer weten over de islam of benieuwd naar hoe je het zero waste-principe op reis kan toepassen, ...? Check het workshopaanbod en schrijf je vrijblijvend in.

 

Fondsenwerving

Fondsenwerving is een belangrijk onderdeel van vrijwilligerswerk. Door vooraf geld in te zamelen, kan je op je bouwkamp nuttig werk verrichten. Met de geworven fondsen wordt immers:

 • allerhande (werk)materiaal aangekocht, lokale werklui aangeworven (die meehelpen), eventueel gezorgd voor de voorbereiding/afwerking, … (voor technische kampen)
 • educatief materiaal aangekocht, uitstappen georganiseerd, spel- en of verzorgingsmateriaal voorzien, … (voor de sociale kampen)

Heel wat van de door Bouworde vzw gesteunde projecten beschikken over weinig of geen financiële middelen. Hierdoor is het voor hen vaak onmogelijk om zelf (werk)materiaal aan te kopen. We kiezen er bewust voor om deze projecten te steunen. Fondsenwerving is voor deze projecten dan ook een must.
Op je kamppagina kan je zien of er fondsenwerving nodig is en hoeveel het richtbedrag bedraagt om jouw project vooruit te helpen.

 


 

Inschrijven?

Inschrijven doe je eenvoudigweg via de website. Je meldt je aan voor het kamp van je keuze door eerst een account aan te maken of in te loggen met je bestaande account. Vervolgens verwerken we je aanmelding.
Binnen de 48 uur kan je per mail een betaaluitnodiging verwachten om jouw inschrijving definitief te maken.

Betalen in schijven is mogelijk. Vraag ernaar bij inschrijving. Zo kunnen we je een (af)betalingsvoorstel doen.

Hou er rekening mee dat bij lastminute-inschrijvingen de deelnamekost hoger kan liggen dan initieel aangeduid op de website (omwille van een stijging in de vliegticketprijs).

 

Algemene en bijzondere voorwaarden, organisatienota

Op al onze vrijwilligersreizen zijn algemene en bijzondere voorwaarden van kracht. Lees eveneens onze organisatienota na.

 

KALENDER